Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІІІ (ст.21-49) Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
144

Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

Простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх угодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

(Стаття 34 в редакції Закону № 1356-XIV від 24.12.99)

1.  Простоєм визнається тимчасове зупинення роботи з причин виробничого характеру, за невідворотною силою або іншими обставинами, коли працівники позбавлені можливості виконувати свої трудові обов'язки.

Відмінність простою від виробничої потреби полягає в тому, що при простої з виробничих причин (відсутність сировини, електроенергії тощо) працівники не можуть виконувати обов'язки, обумовлені трудовим договором. При виробничій потребі є робота, яку повинен виконувати працівник. Але виняткові обставини, яких не можна було передбачити наперед, вимагають усунення цих обставин з тим, щоб поновити нормальну виробничу обстановку.

2.  Тривалість переведення залежить від того, на яке підприємство, в установу, організацію здійснюється переведення. При переведенні на іншу роботу на даному підприємстві, в установі, організації воно може бути на весь час простою. У даному разі переведення обмежується не строком, а часом простою.

Якщо переведення здійснюється на інше підприємство, воно обмежене строком до одного місяця.

3.  Пленум Верховного Суду України в п. 12 постанови від 1 листопада 1996 р. також визнав, що стаття 34 цього Кодексу з прийняттям Констит

уції України стала суперечити частині третій ст. 43 Конституції, за якою використання примусової праці в Україні забороняється.

4.  Переведення на тимчасову роботу, як і постійні переведення, повинні оформлятись наказами чи розпорядженнями власника або уповноваженого ним органу. В наказі чи розпорядженні зазначається, які працівники переводяться і на які роботи, а також строк цього переведення.

5.  Наявність простою на підприємстві не дає права власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівників за скороченням штату. Лише при оформленні скорочення штату власник або уповноважений ним орган може попередити працівників про проведення такого звільнення, яке можливе за умови, що працівників не можна перевести на інші роботи.

6. При тимчасових переведеннях записи до трудової книжки працівника не вносяться.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук