Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІІІ (ст.21-49) Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
212

Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 цього Кодексу (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу надається особам, зазначеним у статті 42 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених колективним договором. Умови відновлення соціально-побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним договором.

(Кодекс доповнено статтею 42-1 згідно із Законом № 6/95-ВР від 19.01.95)

1.  Зміни в організації виробництва і праці можуть викликати не тільки необхідність зменшення кількості працівників, а й потребу в кваліфікованих кадрах. Працівникам, які працювали на даному підприємстві, в установі, організації, знають умови виробництва і мають досвід роботи на ньому, надається переважне право на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу. Це право в першу чергу надається особам, які мали переваги на залишення на роботі відповідно до ст. 42 цього Кодексу.

Трудовий колектив при укладенні колективного договору також може визначити перелік працівників, яким надається переважне право на повернення на роботу. Тут може бути застосований принцип: «останній звільнений на підставі пункту 1 статті 40 є першим кандидатом на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу».

2.  При поворотному прийнятті працівника на роботу можуть постати питання про відновлення соціально-побутових пі

льг, що мав працівник до звільнення. Це може стосуватися відновлення черги на забезпечення житловою площею, збереження попереднього трудового стажу для визначення права на винагороду за наслідками роботи підприємства за рік, процентної винагороди за вислугу років тощо.

Умови відновлення соціально-побутових пільг визначаються колективним договором.

3.  Відмова у поворотному прийнятті на роботу відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 232 цього Кодексу може бути оспорена працівником безпосередньо в районному (міському) суді.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук