Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава І (ст.1-9) Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників

Кодекс законів про працю - Глава І (ст.1-9)
187

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 263/95-ВР від 05.07.95)

1. До договорів про працю належать колективний договір (статті 10—20), трудовий договір (статті 21—49), письмові договори про повну матеріальну відповідальність (статті 135і та 1352 КЗпП України).

2.  На відміну від Цивільного кодексу України, котрим передбачено недійсність договорів, які не відповідають вимогам закону, укладених з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, суперечать цілям договору та в ряді інших випадків, коментована стаття та інші норми законодавства про працю (зокрема стаття 16 Кодексу) передбачають можливість визнання недійсними лише окремих умов договорів, а не визнання цих договорів недійсними в цілому.

3. Договір, визнаний недійсним, вважається таким з моменту його укладення. Це викликає певні правові наслідки для сторін, аж до двосторонньої реституції. Такі наслідки не можуть бути застосованими до договорів про працю. Працівник, що виконував певну роботу протягом якогось часу, заробив трудовий стаж, одержав за свою роботу винагороду, а підприємство одержало певні результати праці працівника.

Тому при невідповідності якоїсь умови договору про працю чинному законодавству ця умова повинна бути приведена у відповідність із законодавством, і договір продовжує діяти з цією зміненою умовою.

4.  Умови договорів про працю є недійсними тоді, коли вони погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством або суперечать йому. Недійсними сл

ід вважати також умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з локальними (місцевими) нормами трудового права, що прийняті чи затверджені на певному підприємстві, в установі, організації в передбаченому законом порядку.

5.  У разі спору про визнання недійсними умов трудового договору такі спори підвідомчі судовим органам.

6.  Наказом Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою» № 260 від 8 червня 2001 р. установлено, що трудовий договір, укладений без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір), може визнаватись недійсним у судовому порядку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук