Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ ХХ (ст.436-447) Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Особлива частина - Розділ ХХ (ст.436-447)
185

Стаття 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, крім випадків, передбачених цим Кодексом, — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 

1. Безпосередній об'єкт цього злочину — порядок використання сим­воліки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

2. Об'єктивну сторону цього злочину характеризує незаконне викорис­тання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, крім випадків, передбачених КК.

3. Символіка Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — це емблеми у ви­гляді червоного хреста і\або червоного півмісяця на білому тлі, назви (сло­ва «Червоний Хрест» і\або «Червоний Півмісяць») і спеціальні розпізна­вальні сигнали (світлові, радіо-, електронні).

Ця символіка використовується для позначення осіб, рухомого та неру­хомого майна, місць або територіальних зон і виконує захисну і розпізна­вальну функції. Захисна функція означає, що під час війни або збройного конфлікту зображення Червоного Хреста або Червоного Півмісяця є види­мим позначенням міжнародного захисту медичного і духовного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів, устаткування або за­пасів. Розпізнавальна функція передбачає використання символіки для по­значення належності людини або об'єкта Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, розпізнавання медичних формувань і санітар­но-транспортних засобів.

4. Для визначення незаконності використання символіки у конкретному випадку слід звертатися до інших нормативно-правових актів, зокрема, За­кону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні» від 8 липня 1999

р. (ВВР. - 1999. - № 36. - Ст. 316), Женевсь­ких конвенцій від 12 серпня 1949 р. і Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 р. Незаконне використання символіки може полягати у носінні її особами, які не мають на це права, незаконному позначенні транс­портних засобів та іншого майна, використанні майна з незаконно нанесе­ною символікою тощо.

5. Стаття 445 КК передбачає загальну норму про незаконне використан­ня символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Тому вона не засто­совується, якщо дії можна кваліфікувати за статтями, що передбачають спеціальну норму, наприклад, як військовий злочин за ст. 435 КК. Незакон­не використання зазначеної символіки може бути кваліфіковане і за ст. 438 КК як порушення законів і звичаїв війни, наприклад, якщо таким чи­ном особа симулює володіння статусом, що надає захист, при вчиненні вбивств, завданні поранень, захопленні в полон противника.

6. Злочин вважається закінченим, коли особа вчинила дії, передбачені ст. 445 КК.

7. Суб'єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом.

8. Суб'єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук