Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ V (ст.157-184) Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
232

Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій

Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів — карається виправними роботами на строк до двох років або позбавлен­ням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

1. У статті 36 Конституції України зазначається, що громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські ор­ганізації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи об­межений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

2. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він пося­гає на конституційне право громадян на свободу об'єднання у професійні спілки, політичні партії або громадські організації. <„

3. Диспозиція ст. 170 є бланкетною, тому при розв'язанні питання про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності об'єднань громадян слід звертатися до відповідних законів і підзаконних актів: розділу XVI Кодексу законів про працю України і Закону України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. (ВВР. — 2001. — №23. - Ст. 118).

4. Об'єктивна сторона злочину виявляється в дії або бездіяльності, що перешкоджає здійсненню законної діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів.

Законною слід визнавати таку діяльність об'єднань громадян, яка не су­перечить Конституції України

та чинному законодавству і здійснюється відповідно до їх статуту або програмних документів.

Перешкоджання може полягати в ігноруванні законних рішень профспілок або прийнятті рішень без згоди профспілкових органів, якщо та­ка згода необхідна. Щодо політичних партій і громадських організацій пере­шкоджання може полягати також у неправомірному втручанні в їх діяльність, безпідставній забороні партії, забороні проводити партійні збори, різні заходи політичного, культурно-масового, іншого характеру. Слід мати на увазі, що перешкоджання має порушувати лише законну діяльність профспілок, партій, громадських організацій або їх органів.

Перешкоджання може виявлятися також у погрозах, насильстві, вчиненні інших протиправних дій щодо керівників або членів профспілок, політичних партій, об'єднань громадян з метою перешкодити їх законній діяльності. У зазначених випадках за наявністю до того підстав вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів — за ст. 170 КК та відповідними стаття­ми Особливої частини КК, що передбачають відповідальність за злочини проти здоров'я громадян — статті 121, 122, 129 КК тощо. Перешкоджання не­законній діяльності об'єднань громадян не містить даного складу злочину.

5. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення діяння, що пере­шкоджає законній діяльності зазначених організацій.

6. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Мо­тиви злочину можуть бути різні: особисті спонукання, помилково сприйняті інтереси служби тощо, але на кваліфікацію злочину вони не впливають.

7. Суб'єктом злочину, як правило, є службова особа, хоча не виклю­чається і відповідальність будь-якої особи, що досягла 16-річного віку. По­няття службової особи див. у коментарі до ст. 364 КК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук