Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 16 (ст.102-106)
114

Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю

1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених. 2. Адміністрація колонії зобов'язана повідомити засуджених про застосування технічних засобів нагляду і контролю. 3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання визначаються нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

1. До засобів забезпечення режиму в місцях позбавлення волі крім охарактеризованих вище, відносяться також технічні засоби нагляду й контролю.Ст. 103 КВК передбачає, що для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку виконання покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби (інженерно-технічні засоби охорони, засоби службового зв'язку, сигналізаційні засоби оповіщення, охоронне освітлення, гучномовний зв'язок і т. ін.). Наприклад, в колонії застосовуються такі технічні засоби охорони, як стаціонарні й пересувні засоби виявлення, що є сукупністю технічних систем, датчиків і пристроїв обробки, передачі та подання інформації про порушника чи заборонені предмети або речовини.2. Інженерно-технічні засоби охорони (далі — ІТЗО) призначені для посилення надійності охорони об'єктів, ізоляції засуджених та нагляду за ними, а також для інженерно-технічного забезпечення інших завдань, які виконують відділи нагляду та охорони установ виконання покарань.Основними функціями ІТЗО Державний департамент України з питань виконання покарань називає: виявлення засудженого (порушника) при різноманітних способах подолання ним лінії охорони або при несанкціоновано

му виході із спеціальних будівель та транспортних засобів; затримання засудженого в межах забороненої зони об'єкта на час, необхідний для дій варти та чергового наряду, а також попередження або припинення втечі; підвищення ефективності служби чергового наряду по підтриманню установленого режиму тримання засуджених; оповіщення варти і чергового наряду про надзвичайні події на об'єкті, який охороняється.У спеціальній літературі вказується, що успішне виконання функцій досягається: утворенням комплексів ІТЗО на об'єктах ВТК; відповідністю способу охорони ступеня оснащення об'єкта ІТЗО; маскуванням відповідних ІТЗО, обмеженням кола осіб, які допущені до встановлення та експлуатації ІТЗО; своєчасним плануванням будівництва, реконструкції ІТЗО та повним виконанням заходів з їх експлуатації; своєчасним та повним матеріально-технічним забезпеченням робіт з впровадження, ремонту і технічного обслуговування ІТЗО; закріпленням усіх ІТЗО та місцевості на якій вони встановлені, за конкретними посадовими особами; здійсненням постійного контролю посадовими особами за ходом будівництва, реконструкції і експлуатації ІТЗО та своєчасним усуненням виявлених недоліків; твердим знанням начальницьким складом ВТК та особовим складом відділів з охорони і нагляду ІТЗО, правил експлуатації та мір безпеки при їх використанні; ви­хованням у співробітників ВТК почуття відповідальності за підтримання ІТЗО у постійній готовності до застосування; вивченням і розповсюдженням передового досвіду впровадження та експлуатації ІТЗО, розвитком наукової, раціоналізаторської і винахідницької роботи, яка спрямована на вдосконалення застосування та підвищення якості технічної експлуатації ІТЗО.3. У спеціальній літературі ІТЗО поділяються на інженерні і технічні.До інженерних засобів охорони відносяться: а) огорожі об'єктів, які охороняються, споруди і конструкції на постах; б) інженерні загорожі; в) споруди і конструкції на контрольно-перепускних пунктах (далі — КПП); д) споруди і конструкції на внутрішній території об'єкта; є) освітлювальні установки; ж) засоби механізації та автоматизації; з) споруди і конструкції в транспортних засобах. До технічних засобів охорони відносяться: а) засоби виявлення; б) засоби службового зв'язку; в) сигналізаційні засоби оповіщення; г) засоби контролю (контролери); д) засоби електроживлення технічних засобів охорони.ІТЗО обладнуються об'єкти виправних колоній та транспортні засоби для перевезення засуджених. Відповідальність за стан і технічну експлуатацію ІТЗО покладається на управління (відділи) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях та начальників колоній. Обладнання об'єктів установи ІТЗО, їх технічне обслуговування та ремонт проводяться силами і засобами виправних колоній. Обладнання контрагентських об'єктів, де використовується праця засуджених, ІТЗО, їх технічне обслуговування і ремонт за визначенням Державного департаменту України з питань виконання покарань проводиться силами і засобами відповідного господарського органу або колонією за рахунок господарського органу.4. Огорожі використовуються для вигороджування території об'єктів охорони, заборонених зон і вивідних коридорів. До огорож відносяться паркани суцільного заповнення дерев'яної, цегельної, залізобетонної або змішаної конструкції, а також паркани із колючого дроту, металевої сітки та ґрат. Основна огорожа будується по периметру об'єкта. Вона призначена для заборони проходу осіб і проїзду транспорту за межами КПП, а також для визначення лінії охорони та ускладнення спостереження за територією об'єкта з зовнішньої сторони. У якості основної огорожі застосовуються паркани суцільного заповнення.До споруд та конструкцій на постах відносяться: а) спостережні майданчики, вежі, постові будки; б) стежки нарядів та фахівців ІТЗО; в) контрольно-слідові смуги; г) розмежувальні та контрольні знаки;д)оборонні споруди.Інженерні загорожі — це споруди і конструкції, які встановлюються на місцевості в межах заборонених зон, в спеціальних будівлях, інженерних комунікаціях та у середині об'єктів, які охороняються, з метою ускладнити засудженому здійснити втечу. Інженерні загорожі поділяються на противтечові та протитаранні. За конструктивним виконанням вони можуть бути постійними і переносними.До постійних противтечових загорож відносяться паркани суцільного заповнення та з колючого дроту, паркани із металевої сітки і ріжучої стрічки, металеві ґрати, щити, чарункуваті пробки та бетонні перемички. До переносних противтечових загорож відносяться рогатки і дротові спіралі.До постійних протитаранних загорож відносяться цоколі основних огорож з додатковими стійками, бар'єри, шлагбауми, упори, металеві їжаки, рови та інші пристрої, які виключають можливість їх подолання транспортними засобами. Стійки інженерних споруд в забороненій зоні об'єкта повинні встановлюватись у ша­ховому порядку відносно одна одної.До переносних протитаранних огорож відносяться гальмові башмаки та затискачі — укосини.5. Контрольно-перепускним пунктом називається місце, яке обладнано для перевірки та пропуску людей і транспорту. За призначенням КПП поділяються на: КПП для пропуску людей; КПП для пропуску автомобільного транспорту; КПП для пропуску залізничного транспорту.На КПП, як правило, будується приміщення і обладнується контрольний майданчик.На КПП для пропуску людей і автомобільного транспорту споруджується будівля зі шлюзом (контрольним майданчиком) та операторською, винесеною над верхнім поверхом в бік внутрішньої території виправної колонії. Вибір будівлі КПП залежить від характеру об'єкта, який охороняється, наповнення установи вико­нання покарань та її виду. Будівля КПП розташовується поза територією об'єкта таким чином, щоб його тильна сторона співпадала з лінією охорони (основною огорожею). В будівлі передбачаються: вартове приміщення, шлюз, прохідний коридор, кімнати чатового КПП, зберігання і видачі посилок, побачень та обшуку засуджених, операторська, щитова, майстерня ІТЗО, акумуляторна, кімната для приготування та зберігання лугу, а також службово-побутові приміщення установи. В будівлях КПП кімнати, які відвідують засуджені, розташовуються зі сторони жилої зони і відділяються капітальною армованою стіною від кімнат, які не відвідують засуджені.6. До споруд та конструкцій на внутрішній території об'єкта відносяться: коридори, які проглядаються, та ізольовані ділянки; приміщення в будівлі ПКТ і ДІЗО; приміщення в будівлі чергового помічника начальника установи майданчики для шикування засуджених.7. Освітлювальні установки призначені для охоронного освітлення забороненої зони й робочого освітлення місць несення служби. До них відносяться освітлювальні прилади, електричні освітлювальні мережі й резервні джерела живлення (дизель-генератори). В якості джерела світла освітлювальних приладів застосовуються лампи накалювання й люмінесцентні лампи. Освітлювальні прилади розподіляються на освітлювачі та прожектори. Електричні освітлювальні мережі являють собою сукупність повітряних і кабельних ліній, електрообладнання, електроустановчих апаратів і електромонтажних виробів.Освітлювальні установки повинні забезпечувати: а) створення необхідної освітленості забороненої зони і місць несення служби (норми освітленості приведені в таблиці); б) роздільне або одночасне включення ділянок охоронного освітлення; в) включення ділянок освітлення вручну або автоматично при спрацьовуванні засобів виявлення; г) управління охоронним освітленням з операторської, а при її відсутності — з вартового приміщення: д) автоматичне та ручне перемикання джерел живлення; є) надійність, безпечність та зручність обслуговування.8. Засоби механізації і автоматизації призначені для покращання умов несення служби і підвищення пропускної можливості КПП. До них відносяться приводи різноманітного призначення і конструкції, замкові і запірні пристрої; шляхові й кінцеві вимикачі, кнопкові пости управління.Засоби механізації і автоматизації повинні забезпечувати: а) дистанційне відкривання та закривання воріт і шлагбаумів; б) управління протитаранними упорами, замковими і запірними пристроями дверей; в) можливість переходу на ручне управління; г) надійність, безпеку, і зручність обслуговування.Крім цього засоби автоматизації повинні забезпечувати автоматичну фіксацію й світову індикацію крайніх положень воріт, шлагбаумів і протитаранних упорів.9. Засоби виявлення призначені для подачі сигналу про виявлення ними засудженого (порушника) чи заборонених речей. Засоби виявлення встановлюються в забороненій зоні об'єкта, на КПП і на внутрішній території об'єкта. До засобів виявлення відносяться технічні системи, прилади та датчики.За конструктивним виконанням вони можуть бути стаціонарними і пересувними. Засоби виявлення за бойовим застосуванням поділяються на: а) засоби виявлення порушників; б) засоби виявлення заборонених предметів.Засоби виявлення повинні забезпечувати: виявлення засудженого (порушника) при його спробі подолати лінію охорони по периметру об'єкта; виявлення засудженого при його несанкціонованому виході зі спеціальної будівлі або транспортного засобу; виявлення засудженого, який сховався у транспортному засобі з метою учинення втечі; виявлення забороненого металевого предмета при спробі пронести його через пункт контролю (обшуку засуджених); достовірність виявлення з завданою вірогідністю при допустимому рівні перешкод; подачу сигналу про виявлення в формі, зручній для перетворення з наступним оповіщенням варти чергового наряду з вказівкою місця і часу порушення; подачу сигналу при спробі їх блокування або виводу з ладу; надійність, безпеку та зручність обслуговування.10. Система виявлення — це сукупність датчиків і пристроїв обробки, передачі та подання інформації про порушника (заборонені речі). Пристрої, які входять до складу системи виявлення, за місцем розташування поділяються на станційні і зовнішні. До станційних пристроїв відносяться пульти, апарати, мнемосхеми (табло) та розподільчі пристрої. До зовнішніх пристроїв відносяться датчики (чутливі елементи) і з'єднувальні лінії (проводи, кабелі, зовнішні розподільчі пристрої).Системи виявлення поділяються на сигнально-загороджувальні, які мають в якості чутливих елементів паркани спеціальної конструкції, і сигнальні, у яких чутливі елементи не є перешкодою на шляху руху порушника.11. Прилад виявлення — це автоматичний пристрій, який забезпечує виділення, обробку та представлення інформації про порушника (заборонені речі) безпосередньо на місці встановлення пристрою.12. Датчик виявлення — це пристрій, який складається з чутливого елемента, що використовує той чи інший фізичний принцип виявлення, схеми виділення і перетворення корисного сигналу до виду, зручного для подальшої обробки.За принципом дії датчики поділяються на генераторні (вібраційні, теплові, хімічні) і параметричні (електромеханічні, радіо-променеві, ємнісні, магнітномодуляційні і фотопроменеві). Зоною виявлення датчика називається обмежена по висоті (глибині), ширині та довжині частина простору, в якому при доступному рівні перешкод з завданою вірогідністю виділяється інформація про порушника або заборонені речі. Сукупність зон виявлення одного чи декількох типів датчиків, встановлених певним порядком на об'єкті охорони, утворює рубіж виявлення. Рубіж виявлення для більш точного визначення місця його порушення поділяється на ділянки. Довжина ділянок залежить від тактико-технічних даних датчиків, рельєфу місцевості, конфігурації забороненої зони об'єкта охорони і не повинна перевищувати 200 м.13. До засобів службового зв'язку відносяться лінії зв'язку, абонентські пристрої, комутатори і станції оперативного зв'язку, установки гучномовного зв'язку, пристрої телефонного зв'язку в системах технічних засобів охорони і переносні радіостанції. Службовий зв'язок організовується у всіх видах служби як у середині варт і чергових змін нагляду та безпеки, так і між ними. Спосіб і вид зв'язку визначається старшим начальником і залежить від характеру завдань, які виконуються, віддалення варт і чергових змін від відділів, а також від наявності сил і засобів.14. Сигналізаційні засоби оповіщення призначені для подачі світлового та звукового сигналів про напад, надзвичайні обставини на об'єктах охорони для виклику посадових осіб, а також для збору особового складу по тривозі. Засоби оповіщення складаються з викличних пристроїв (оповіщучів, кнопок, тумблерів, прийомних апаратів, дзвінків, ревунів, сирен, гучномовців) і з'єднувальних ліній.Прийомні апарати можуть встановлюватись окремо або входити до складу пульту управління технічними засобами охорони. Для візуального відображення інформації і контролю за сигналами, що надходять, застосовуються мнемосхеми (світлове табло). Напруга в ланцюгу викличних пристроїв засобів оповіщення не повинна перевищувати 42 В.15. До засобів електроживлення відносяться джерела змінного та постійного струму, випрямлячі, стабілізатори, розподільні і зарядно-розрядні пристрої, комутаційні і установчі апарати, лінії живлення.Засоби електроживлення повинні забезпечувати: установлену потужність всіх споживачів технічних засобів охорони; аварійне живлення засобів виявлення на протязі 16 годин: стабільність напруги в межах норм, встановлених для технічних засобів охорони; Роздільне живлення засобів виявлення від інших споживачів; контроль та параметри напруги й струму; захист джерел струму В1Д коротких замикань і перевантажень; автономне й ручне перемикання джерел живлення; надійність, безпеку й зручність обслуговування.16. До об'єктів установ виконання покарань відносяться житлові зони і виробничі об'єкти. Об'єкти колоній за належністю поділяються на власні та контрагентські, а за дислокацією — на міські та позаміські. До міських відносяться об'єкти установ виконання покарань, розташовані в межах міста, робітничого містечка, селища міського типу.Виробничий об'єкт, відокремлений від житлової зони коридором, який проглядається, називається суміжним виробничим об'єктом (зоною). Виробничі об'єкти в залежності від тривалості часу роботи на них засуджених поділяються на постійні, тимчасові та короткочасні.Територія установи виконання покарань поділяється на локальні зони і на ізольовані ділянки. Житлові, комунально-побутові, виробничі будівлі та інші споруди колонії розташовуються не ближче 15 м від основної огорожі. Вікна будівель, які виходять в заборонену зону об'єкта, при необхідності обладнуються металевими решітками або непрозорим матеріалом. До постійних об'єктів колонії відносяться житлові зони та постійні виробничі об'єкти. Вони обладнуються інженерно-технічними засобами, до складу яких входять ІТЗО в забороненій зоні, на КПП і на внутрішній території.Основна огорожа представляє собою загорожу суцільного заповнення висотою не менше 3 м. Огорожа внутрішньої забороненої зони представляє собою огорожу з колючого дроту, металевої сітки (ґрат) висотою не менше 2 м. Зовнішня заборонена зона огороджується маскувальною загорожею суцільного заповнення висотою не менше З м (на позаміських об'єктах може виконуватись з колючого дроту). Всі хвіртки для проходу в зовнішню заборонену зону об­ладнуються датчиками виявлення і замковими пристроями. Сигнали від датчиків виявлення поступають в кімнату начальника варти, а від хвірток рубежу виявлення та хвірток загорожі проти втеч — в операторську. Попереджувальні знаки кріпляться до стійок огорожі внутрішньої та зовнішньої заборонених зон через кожні 50 м і на кутах огорожі. Розмежувальні знаки встановлюються на стиках меж постів і ділянок засобів виявлення. Знаки меж постів встановлюються на основній огорожі. В темний період доби вони повинні підсвічуватися. Знаки ділянок ТЗО встановлюються на огорожі зовнішньої забороненої зони на висоті 1,5 м.Спостережні вежі (майданчики) обладнуються засобами зв'язку, кнопкою тривожної сигналізації, сигнальним блокуванням дверей, замковим пристроєм, керованим прожектором і блискавковідводом. Вежа (майданчики) не повинна впливати на засоби виявлення. При обладнанні спостережної вежі над основною огорожею для проходу на стежку наряду (варти) встановлюється перехідний трап через противтечову загорожу. При обладнанні майданчика для спостережень на лінії противтечової загорожі її крила повинні виходити за межі кута основної огорожі.17. Як визначає Державний департамент України з питань виконання покарань, раніше застосування технічних засобів стримувалось відсутністю правової бази їх використання, зараз вона створена. Нині є і велика кількість різних розробок технічного характеру, але їх впровадження стримується факторами фінансово-економічного характеру. Слід підкреслити, що всі технічні новинки нагляду та контролю можуть використовуватись на практиці установ виконання покарань лише тоді, коли вони пройшли необхідні випробування та є висновок про безпеку й ефективність їх застосування. Лише у цьому випадку Державний департамент Ук­раїни з питань виконання покарань дає рекомендацію про можливість їх застосування, ініціатива адміністрації установи тут є неприпустимою.Адміністрація установ виконання покарань зобов'язана під розпис повідомляти засуджених про застосування аудіовізуальних, електронних та інших технічних засобів нагляду та контролю з метою попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого порядку відбування покарання, а також для отримання необхідної інформації про засуджених.Застосування різноманітних технічних засобів позитивно впливає на підтримку на належному рівні правопорядку в установах виконання покарань, забезпечуючи належну безпеку персоналу та засуджених.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук