Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 16 (ст.102-106) Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 16 (ст.102-106)
130

Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях

1. Відповідно до закону в колоніях здійснюється оперативно-розшукова діяльність, основним завданням якої є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою: забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання; вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень; надання правоохоронним органам, які здійснюють оператив-но-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів. 2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань.

1. Оперативно-розшукова діяльність теж є засобом забезпечення Режиму в колоніях. За ст. 104 КВК у колоніях оперативними підрозділами здійснюється оперативно-розшукова діяльність, спрямована на пошук і закріплення фактичних даних про протиправну поведінку суб'єктів та учасників кримінально-виконавчої діяльності.Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає оперативно-розшукову діяльність як вид діяльності, що здійснюється гласно та негласно оперативними підрозділами уповноважених на те державних органів у межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини та громадянина, власності, суспільства й держави від злочинних посягань.2. Метою оперативно-розшукової діяльності є: забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб; виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання; вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень; надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги у розкритті

, припиненні та попередженні злочинів.Завдяки цій діяльності запобігається на стадіях готування та замаху основна маса злочинів, а також значна частка інших правопорушень, перекриваються канали надходження до засуджених заборонених предметів, вилучається значна їх частина.3. Важливою задачею оперативних апаратів є розшук засуджених, які скоїли втечу з місця відбування покарання, а також засуджених, які ухиляються від відбування покарання.Випадки втеч засуджених з установ виконання покарань зустрічаються досить часто (особливо з колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання), і вони представляють вельми серйозну небезпеку для правопорядку: багато засуджених з цікавістю чекають — спіймають того, хто втік, чи ні, і чи не слід спробувати втекти самому. Тому на затримання тих, хто втік (особливо небезпечними є групові втечі) направляють всі сили не тільки даної установи, а й територіальних управлінь Державного департаменту України з питань виконання покарань. Також до цієї діяльності залучаються органи внутрішніх справ, а у ряді випадків — військових підрозділів. Пійманого втікача обов'язково привозять до установи, звідки він вчинив втечу, показуючи цим всім іншим засудженим безперспективність подібних вчинків. Крім цього, з утікача, як правило, в подальшому стягуються кошти, затрачені на проведення розшуку.4. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється за допомогою різноманітних заходів: опитування громадян; наведення довідок; збір зразків для порівняльного дослідження; перевірочна закупка; дослідження предметів та документів; спостереження; ототожнення особи; огляд та обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості та транспортних засобів; контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; прослуховування телефонних переговорів; зняття інформації з технічних каналів зв'язку; оперативне впровадження; контрольна поставка; оперативний експеримент тощо. У ході проведення оперативно-розшуксових заходів використовуються різні інформаційні системи, відео- та аудіозапис, кіно- та фотозйомка, а також технічні та інші засоби, що не спричиняють шкоду життю та здоров'ю людей та навколишньому середовищу.5. У кожній установі виконання покарань є оперативний відділ зі спеціальним штатом співробітників та відповідною технічною оснащеністю. Працівників оперативних відділів засуджені знають в обличчя, тому свою професійну діяльність їм доводиться здійснювати у досить складних умовах спостереження зі сторони засуджених.6. Стосовно засуджених ті чи інші оперативні заходи можуть проводити й інші уповноважені органи, вказані у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність». Склалась така практика, що, якщо таким органам необхідно провести з засудженими ті чи інші оперативно-розшукові заходи, то вони зазвичай входять у контакт з засудженими через оперативних працівників установ виконання покарань або аналогічних апаратів регіональних управлінь Державного департаменту України з питань виконання покарань, хоча не виключається і їх самостійна робота.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук