Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 15 (ст.86-101) Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 15 (ст.86-101)
176

Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання

Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове побачення з близькими родичами. Порядок направлення засуджених до виправних і виховних колоній визначається нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань виконання покарань.

1. Засудження до позбавлення волі багато в чому втратило б своє значення, якби приведення вироку до виконання відкладалось на невизначений строк та засуджений фактично тривалий час залишався б поза дією режиму відбування покарання та виправного впливу. Враховуючи це, законодавець і визначив граничний строк, протягом якого засуджений до позбавлення волі повинен бути направлений для відбування покарання, спеціального обговоривши умови, за яких він може бути тимчасово залишений у слідчому ізоляторі (дивись коментар до статті 89 КВК України).2. Направлення засудженого для відбування покарання можливе тільки після вступу вироку в законну силу (про порядок вступу вироку в законну силу та випадки направлення засудженого до дільниці тимчасового слідчого ізолятора на території виправних установ дивись коментар до ст. 4 КВК України).  3. Закон встановлює, що засуджені особи направляються для відбування покарання не пізніше 10-денного строку з дня набрання вироком законної сили, або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Тобто, в законі надані дві точки обчислення строку, в межах якого засуджений повинен бути направлений для відбування покарання. Про причини такого підходу дивись коментар до статті 36 КВК України.4. Встановлення строку, у межах якого засуджений

повинен бути направлений для відбуття покарання, окрім причин, викладених у п. 1, важливо також тому, що адміністрації місця попереднього ув'язнення, звідки буде направлятися засуджений, потребується деякий час на підготовку відповідних документів, які є необхідними для відправки засудженого та забезпечення належних умов його слідування до місця відбування покарання.5. Хоча в законі це прямо не передбачено, однак дотримання 10-денного строку можливо не завжди. З об'єктивних причин (наприклад, несвоєчасне надходження документів щодо попередніх судимостей особи, що не дає змогу визначити йому вид установи виконання покарань; необхідність додаткового з'ясування в суді тих чи інших обставин тощо) засуджений може бути направлений до місця відбування покарання «з запізненням». У подібних випадках направлення засудженого повинно бути здійснено негайно після отримання необхідних документів.6. У ч. 2 статті, що коментується, закріплене право засудженого на короткострокове побачення з близькими родичами протягом строку з моменту вступу вироку в законну силу або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили до його відправлення у виправну установу. У випадках, коли відправлення засудженого до місця відбування покарання здійснити протягом встановленого в законі 10-денного строку неможливо, дане право може бути реалізоване протягом всього терміну тримання такого засудженого у слідчому ізоляторі.7. Адміністрація слідчого ізолятора зобов'язана сповістити сім'ю засудженого про місце, де він буде відбувати покарання і його поштову адресу. Якщо цей обов'язок нею не виконаний — члени сім'ї вправі звернутися зі скаргою до відповідного територіального Управління, Державного департаменту України з питань виконан­ня покарань, прокурора або оскаржити дії адміністрації в суді.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук