Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 15 (ст.86-101) Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу

Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 15 (ст.86-101)
208

Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу

1. Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і розподілу, протягом чотирнадцяти діб піддаються повному медичному обстеженню для виявлення інфекційних, соматичних і психічних захворювань, а також первинному психолого-педаго-гічному та іншому вивченню. 2. За результатами медичного обстеження, первинної психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення та на підставі кримінологічної, кримінально-правової характеристики на кожного засудженого складається індивідуальна програма соціально-виховної роботи, яка затверджується начальником колонії.

1. Дільниця карантину, діагностики і розподілу (далі — КДіР) створюється в установі виконання покарань з метою первинного психолого-педагогічного вивчення особистості всіх новоприбулих засуджених, медичного нагляду за ними, сприяння в адаптації до Умов позбавлення волі та класифікації засуджених в межах установи для визначення оптимальних умов відбування покарань.2. Засуджені у дільниці КДіР тримаються у звичайних жилих приміщеннях протягом 14 діб з моменту прибуття до установи.Гуртожитки забезпечуються інвентарем та іншими предметами за встановленими нормами. У приміщеннях гуртожитків, крім спальних кімнат, з розрахунку на кожне відділення обладнуються кабінети начальників відділень (вихователів), кімнати виховної роботи, приміщення для зберігання особистих речей засуджених, сушильні для одягу та взуття, приміщення для приймання їжі та збереження продуктів харчування з холодильниками, туалетні кімнати та додатково обладнується кімната для приймання лікарем. У виправних колоніях для тримання засуджених жіночої статі — кімнати особистої гігієни.3. Дільницю КДіР очолює начальник, який призначається на посаду за рахунок штатної чисельності соціально-психологічної служби з числа найбільш досвідчених працівників. Він користується пр

авами та обов'язками начальника відділення соціально-психологічної служби з урахуванням специфіки завдань, покладених на відділення КДіР. Загальне керівництво дільницею КДіР здійснює начальник установи, який забезпечує залучення до роботи з новоприбулими засудженими представників відповідних служб установи.Безпосередньо роботу начальника дільниці КДіР організовує заступник начальника установи із соціально-виховної роботи зі спецконтингентом. Заступники начальника установи та начальники служб, які за функціональними обов'язками мають відношення до роботи із новоприбулими засудженими, повинні відвідувати дільницю КДіР не менше одного разу на тиждень, про що робиться відмітка у відповідному журналі.Для організації роботи із новоприбулими засудженими створюється робоча група, до складу якої обов'язково входять психолог та медичний працівник.4. Тримання засуджених в умовах ізоляції (карантину) передбачає: а) виявлення у засуджених гострих хвороб, у тому числі інфекційних захворювань, попередження їх розповсюдження серед інших засуджених; б) первинне вивчення даних про особу засуджених та їх психологічну діагностику; в) виконання програм ознайомлення засуджених з умовами та порядком відбування покарання; г) забезпечення особистої безпеки засуджених в період адаптації до умов позбавлення волі.5. Первинне вивчення даних про засудженого передбачає з'ясування: а) соціально-демографічних даних (вік, стать, стан здоров'я, ступінь непрацездатності тощо); б) кримінально-правових даних (відомості про вчинений злочин, попередню злочинну діяльність тощо); в) відомостей про окремі нахили, здібності та фізичні особливості.6. Психодіагностика проводиться шляхом вивчення психологічних властивостей, процесів та станів засуджених з метою: поліпшення адаптаційних можливостей засуджених до умов відбурання покарання, надання їм своєчасної психологічної допомоги; складання психологічної характеристики на кожного засудженого та розробка рекомендацій щодо особливостей організації індивідуальної роботи з ними; виявлення та постанови на профілактичний облік засуджених, які можуть бути віднесені до групи «ризику» (схильні до нападу на персонал, до втечі, самогубства або членоушкодження, гри «під інтерес», до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та інші групи, виходячи з особливостей засуджених).7. Психодіагностика може проводитись у формі: діагностичних бесід; анкетування; тестування; психологічного спостереження; психологічного експерименту. На підставі психологічної діагностики та узагальнення даних про особистість засуджених психологом розробляються психологічні характеристики, надаються рекомендації щодо організації індивідуально-виховної роботи з ними, які відображаються в Індивідуальній програмі соціально-психологічної роботи кожного засудженого.8. Деякі особливості організації роботи психолога з новоприбулими засудженими викладені у відповідних Методичних рекомендаціях Державного департаменту України з питань виконання покарань. Зокрема, у них передбачається порядок проведення бесід (первинних та повторних), первинного заповнення психологічної картки, психодіагностичного вивчення особи та психотерапевтичних сеансів.9. При надходженні до виправних колоній засуджені в обов'язковому порядку проходять медичний огляд та санітарну обробку в порядку, встановленому п. 98 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, і санітарно-епідеміологічними нормами. З метою попередження проникнення інфекційних захворювань щодо всіх засуджених, які прибули до установи виконання покарань та після комплексної санітарної обробки та медичного огляду розміщені у дільниці КДіР, профілактичний карантин та медичний нагляд здійснюються протягом всіх 14 діб.При виявленні протягом медичного обстеження інфекційних хворих серед засуджених проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Тривалість медичного нагляду в даному випадку визначається максимальним інкубаційним періодом від дня ізоляції останньої особи, яка захворіла.10. До програми ознайомлення новоприбулих засуджених з порядком та умовами відбування покарання включаються питання: а) правила поведінки засуджених; б) розпорядок дня установи; в) порядок придбання засудженими продуктів харчування та предметів першої потреби, одержання посилок, передач та бандеролей; г) Порядок надання побачень з родичами та іншими особами; д) порядок звернення зі скаргами, заявами та пропозиціями; є) норми та умови забезпечення речовим майном, харчуванням; ж) порядок надання медичної допомоги, дотримання правил особистої гігієни уникнення захворювання на ВІЛ (СНІД); з) порядок залучення до праці, умови праці та її оплати; і) підстави та порядок застосування передбачених законом заходів заохочення та стягнення, пільг к) порядок надання консультативної та психологічної допомоги.Залежно від виду установи виконання покарань до програми ознайомлення новоприбулих засуджених можуть включатися й інші питання, які дають їм змогу в повній мірі усвідомлювати свої права та обов'язки. Для проведення занять з новоприбулими засудженими за окремим графіком залучаються представники відповідних служб установи.11. По закінченні 14 діб щодо засудженого приймається рішення про направлення : а) до дільниці ресоціалізації; б) до дільниці посиленого контролю.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук