Головна Науково-практичні коментарі Цивільний процесуальний кодекс Розділ II. (ст.95-106) Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ II. (ст.95-106)
138

Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

1. Заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі. 2. У заяві повинно бути зазначено: 1) найменування суду, в який подається заява; 2) ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представ­ником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; 3) вимоги заявника і обставини, на яких вони грунтуються; 4) вартість майна у разі його витребування; 5) перелік документів, що додаються до заяви. 3. Заява підписується заявником або його представником і подасться з її копіями та копіями доданих до неї документів відповідно до кількості боржників. 4. До заяви, яка подасться представником заявника, повинно бути додано документ, що підтверджує його повноваження. 5. До неналежно оформленої заяви застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

1. Коментована стаття встановлює форму (письмову) та зміст заяви про видачу судового наказу у вигляді переліку обов'язкових її реквізитів. У заяві повинно бути зазначено: найменування суду, до якого подається заява; найменування заявника та їх підстави, вартість майна у разі його витребування; перелік доданих документів; підпис заявника та додані документи.2. Якщо ці вимоги не додержані або не сплачено судовий збір чи не оплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявнику строк для усунення недоліків. Після усунення недоліків заявником заява вважається поданою в день первісного подання її, а інакше - вважається неподаною і повертається заявникові.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук