Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 8 (ст.42-51) Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

Бюджетний кодекс - Глава 8 (ст.42-51)
172

Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

1. Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.2. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджету.3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.

1. Бюджетний розпис (ст. 44) є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів та наукових установ – помісячних планів використання бюджетних коштів.Повноваження, яке надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету, визначається як бюджетне асигнування (п. 6 ст. 1 Кодексу). У свою чергу, будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування (п. 8 ст. 1 Кодексу). Бюджетне призначення має бути виражене в грошовій формі на відповідний бюджетний період, як правило, на один кале

ндарний рік та затверджене Законом про Держбюджет чи відповідним рішенням про місцевий бюджет. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення. Відповідно до затвердженого розпису розпорядники коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис бюджетної установи (далі – кошторис) є основним плановим фінансовим документом бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (п.30 ст. 1 Кодексу).Структура кошторису бюджетної установи закріплена в пункті 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228. 2. Здійснення контролю за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України покладено на органи Державного казначейства України. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання Державного бюджету за видатками здійснюють: попередній контроль – на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; поточний контроль – у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства закріплено ст. 112 Кодексу.3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом. Перелік порушень бюджетного законодавства надано в главі 18 Кодексу.Розпорядникам бюджетних коштів слід пам’ятати, що встановлюється першочерговість погашення існуючої простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії у порівнянні до взяття інших бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу). Ця норма відповідно захищених видатків бюджету також передбачена Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук