Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 8 (ст.42-51) Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань

Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань

Бюджетний кодекс - Глава 8 (ст.42-51)
168

Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань

1. Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу.2. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.

Зміст норми статті дозволяє зробити висновок про те, що законодавцем закладається ідея наступної оплати отриманих товарів, робіт і послуг. Відповідно до п. 12.3. Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Наказом Державного казначейства України №89 від 25 травня 2004 р., органи Державного казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності відповідного бюджетного зобов'язання. Підставою для здійснення видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів є платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків, та відповідні документи, які підтверджують цільове направлення коштів (договори на закупівлю товарів, робіт і послуг, акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, листи-погодження у випадках, передбачених законодавством, накладні, транспортно-товарні накладні та рахунки до них, рахунки-фактури, трудові угоди, заявки на перерахування коштів на карткові рахунки і т

.д.). Порядок оформлення і подання цих документів до органів Державного казначейства регламентується вимогами щодо обліку зобов'язань, згідно з якими розпорядник та одержувач бюджетних коштів як споживачі повинні сплатити належну суму виконавцю за умови реалізації цих зобов'язань. Проте на стадії виконання бюджету розпорядники бюджетних коштів укладають різні цивільно-правові договори, однією з умов яких може бути повна або часткова попередня оплата подальшого отримання товарів, робіт або послуг. При цьому у випадку, якщо за бюджетними зобов'язаннями, за якими відповідно до нормативно-правових актів може здійснюватися попередня оплата, органи Державного казначейства України відстежують терміни виконання робіт та/або надання послуг відповідно до умов договорів. За таким бюджетним зобов'язанням, після настання терміну їх виконання, розпорядник коштів повинен подати до органу Державного казначейства України оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують бюджетне зобов'язання.У частині 2 статті, що коментується, міститься перелік умов, за наявності яких здійснюються платежі Державним казначейством України, а саме:1) наявність відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;2) відповідність напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетним асигнуванням;3) наявність у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук