Джерела:

Закони України - ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

1. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV;

2. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV;

3. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР;

4. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР;

5. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV;

6. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року № 109/2008;

7. Директива 1999/93/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про систему електронних підписів, що застосовується в межах Співтовариства (Офіційний журнал L 013, 19/01/2000 с.0012-0020);

8. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку (Офіційний журнал L 178, 17.07.2000, с.0001-0016 );

9. Постанова КМУ «Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» від 28 жовтня 2004 р. № 1453;

10. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності» від 28 жовтня 2004 р. №1452;

11. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів» від 13 липня 2004 року № 903;

12. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган» від 28 жовтня 2004 р. № 1451;

13. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів» від 13 липня 2004 р. № 903;

14. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обов'язкової пере

дачі документованої інформації» від 28 жовтня 2004 р. № 1454;

15. Постанова КМУ «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29 березня 2006 р. № 373;

16. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних» від 12 квітня 2002 р. № 522;

17. Постанова КМУ «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29 березня 2006 р. № 373;

18. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (ДСТСЗІ СБ України). «Про затвердження Правил посиленої сертифікації» від 10 травня 2006 р. № 50;

19. Наказ ДССЗЗІ України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису» від 20.07.2007 №141;

20. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв’язку України «Національна система електронного цифрового підпису. Технічні специфікації форматів представлення базових об’єктів» від 11 вересня 2006 р. № 99 /166;

21. Наказ ДССЗЗІ України «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису» від 24.07.2007 № 143;

22. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Наказ Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004);

23. Система електронного документообігу органу виконавчої влади. ТУ У 30.0-33240054-001:2005, Наказ Держкомзв’язку № 52 від 10 квітня 2006 р.;

24. Аналітичний огляд проблем електронного права в Україні (станом на 2005 рік);

25. Наказ Держкомпіприємництва та ДССЗЗІЇ України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації» від 26.01.2008 № 8/216;

26. Наказ Держкомпіприємництва та ДССЗЗІЇ України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації» від 26.01.2008 № 8/216.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук