Головна Науково-практичні коментарі Закони України Про адвокатуру Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності

Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності

Закони України - Про адвокатуру

Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках:

засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката не­дієздатним;

втрати громадянства України;

грубого порушення вимог цього Закону та інших актів зако­нодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, При­сяги адвоката України.

1. На відміну від ст. 16 Закону «Про адвокатуру», у якій мова йде про дисциплінарну відповідальність адвоката і застосування (або відмову у застосуванні) дисциплінарного стягнення за певні, вказані безпосередньо у цій статті порушення, допущені адвока­том, ст. 17 Закону регулює інші питання, пов'язані не з дисцип­лінарною відповідальністю, а з порядком припинення адвокат­ської діяльності. Разом з тим у ній йдеться про вчинення адвокатом не просто порушень тих же самих правових норм, що зазначені у ст. 16 цього Закону, а про допущення грубих порушень, за які встановлена санкція дещо інша - припинення адвокатської діяль­ності (що, взагалі, не є дисциплінарною відповідальністю) і одна­ковий кінцевий результат - анулювання свідоцтва про право на за­няття адвокатською діяльністю. В жодному документі не визна­чено, чим відрізняється просто порушення вимог Закону «Про ад­вокатуру», інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України від їх грубого порушення, за вчинення якого настає не дисциплінарна відпо­відальність (не обов'язково пов'язана з анулюванням свідоцтва), а припиняється адвокатська діяльність і анулюється свідоцтво.

2. Припинення адвокатської діяльності у зв'язку із засуджен­ням адвоката за вчинення злочину застосовується лише після на­брання вироком законної сили у порядку, передбаченому ст. 401 КПК. Вирок місцевого суду набирає законної сили післ

я закінчен­ня строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду - після закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення каса­ційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не бу­ло внесено подання. У разі подачі апеляції, касаційної скарги чи внесення касаційного подання вирок, якщо його не скасовано, на­бирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляцій­ною чи касаційною інстанцією (ч. 1 ст. 401).

3. Анулювання свідоцтва у разі визнання адвоката недієздат­ним або у разі обмеження його дієздатності може бути здійснено кваліфікаційно-дисциплінарною комісією лише на підставі судо­вого рішення.

4. Оскільки адвокатом може бути лише громадянин України, втрата громадянства України тягне за собою анулювання свідоцт­ва цього адвоката і припинення його адвокатської діяльності.

5. Припинення адвокатської діяльності і анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю віднесено до ком­петенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а не дисциплінарної палати (п. 13' Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук