Стаття 96. Строк дії шлюбного договору

Сімейний кодек - Розділ ІІ (ст.21-120)
102

Стаття 96. Строк дії шлюбного договору

1. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. 2. У шлюбному договорі може бути встановлена чинність дого­вору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Відповідно до ч. 1 коментованої статті, у шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. Ця норма є диспози­тивною. Тому в шлюбному договорі зазначені строки можуть і не передбачатись. Якщо у цьому документі не передбачений за­гальний строк його дії, він діє до відмови подружжя від цього договору або до його розірвання (див. коментарі до статей 100 і 101) чи визнання недійсним (див. коментар до ст. 103).

Якщо у шлюбному договорі встановлено загальний строк його дії, він діє протягом цього строку. Подружжя може подо­вжити термін дії шлюбного договору. Така угода, як випливає зі змісту ст. 94 СК, має бути нотаріально посвідчена. Дружина і чоловік можуть також відмовитись від шлюбного договору або розірвати його (див. коментарі до статей 101 і 102).

У шлюбному договорі може бути встановлена чинність цьо­го документа або окремих його умов і після припинення шлю­бу. У разі розірвання шлюбу умови шлюбного договору, не пов'язані з існуванням шлюбу, зберігають свою силу, напри­клад, зобов'язання одного з подружжя щодо додаткового утри­мання дитини (ч. 2 ст. 93 СК), зобов'язання одного з подруж­жя щодо виплати аліментів другому з подружжя (ст. 99 СК), а також щодо умов користування житловим приміщенням, яке належить одному з подружжя. Умови ж шлюбного договору, безпосередньо пов'язані з існуванням шлюбу, припиняються. Це положення закріплене у ч. З ст. 43 СК РФ. СК України цьо­го не передбачає. Уявляється, що положення про збереження окремих умов шлюбного договору після припинення шлюбу

може бути застосоване лише тоді, коли про це безпосередньо йдеться у договорі.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук