Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування

Податковий кодекс - РОЗДІЛ VIII (ст.240-250)

242.1. Об'єктом та базою оподаткування є:

242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

242.1.3. обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

242.1.4. обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;

242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Ст. 242. У статті, що коментується, закріплюються обов'язкові елементи екологічного податку, об'єкт та база оподаткування, їх визначення наведено в ПК України ст. 22, 23.

242.1.1. У даному випадку об'єктом та базою оподаткування є обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

- за видами, наведеними у п. 243.1 п. 243.4 ПК України;

- за класами небезпечності, наведеними у п. 243.2 ПК України;

- за орієнтовно безпечними рівнями впливу речовин (сполук), наведеними в п. 243.3.

Одиницями виміру цієї складової бази оподаткування є тонни.

242.1.2. У даному випадку об'єктом та базою оподаткування є обсяги скидів забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти:

- за видами, наведеними в п. 245.

1 ПК України;

- за гранично допустимою концентрацією забруднюючих речовин (міліграм на літр), наведеною в п. 245.6.

Одиницями виміру цієї складової бази оподаткування є тонни.

242.1.3. У даному випадку об'єктом та базою оподаткування є обсяги відходів за класами небезпеки та видами в тоннах та одиницях приладів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (див. коментар до пп. 240.1.3) протягом звітного кварталу:

- за видами особливо небезпечних відходів, в одиницях обладнання та приладів, наведеними в п. 246.1;

- за класами небезпеки та рівнем небезпечності відходів, наведеними в п. 246.2. Одиницями виміру цієї складової бази оподаткування є тонни.

З об'єкта оподаткування виключено обсяги відходів за видами окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів (див. коментар до п. 240.5).

242.1.4. У даному пункті визначається об'єкт та база оподаткування за викиди забруднюючих речовин пересувним джерелами забруднення у разі використання палива, реалізованого податковими агентами. Зокрема, ними є обсяги палива за видами, наведеними в п. 244.1. Одиницями виміру бази оподаткування є тонни.

242.1.5. У даному випадку об'єктом та базою оподаткування є обсяги радіоактивних відходів, які тимчасово зберігають їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, за категоріями активності та видами (п. 247.2), зокрема:

- відходи у вигляді джерел іонізуючого випромінювання. Одиниці виміру бази оподаткування - сантиметри кубічні;

- інші відходи, крім відходів, поданих у вигляді джерел іонізуючого випромінювання. Одиниці виміру бази оподаткування - метри кубічні.

Також об'єктом та базою оподаткування є вартість (без урахування податку на додану вартість) джерел іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Одиниці виміру бази оподаткування - гривні з копійками.

242.1.6. У даному випадку об'єктом та базою оподаткування є обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). Одиниці виміру бази оподаткування - кВт/год.

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

 

Назва забруднюючої речовини

Ставка

гривень за тонну

 

Азоту оксиди

1221

 

Аміак

229

 

Ангідрид сірчистий

1221

 

Ацетон

458

 

Бенз (о) пірен

1554343

 

Бутилацетат

275

 

Ванадію п'ятиокис

4580

 

Водень хлористий

46

 

Вуглецю окис

46

 

Вуглеводні

69

 

Газоподібні фтористі сполуки

3023

 

Тверді речовини

46

 

Кадмію сполуки

9664

 

Марганець та його сполуки

9664

 

Нікель та його сполуки

49238

 

Озон

1221

 

Ртуть та її сполуки

51757

 

Свинець та його сполуки

51757

 

Сірководень

3924

 

Сірковуглець

2550

 

243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук