Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 60 (ст.375-392) Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

Митний кодекс - Глава 60 (ст.375-392)
109

Стаття 380. Експертиза та висновок експерта

Експертиза призначається, якщо для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо. Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. Поставлені перед експертом питання та його висновок не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладаються суть проведеного ним дослідження та обгрунтування відповіді на поставлені запитання. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у своєму висновку. Висновок експерта не є обов'язковим для посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил. У разі незгоди цієї особи з висновком експерта у постанові, яка виноситься у справі, повинно міститися обгрунтування незгоди. У разі неналежної якості або повноти висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту (експертам).

Для роз?яснення питань, що потребують спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві, релігії тощо призначається експертиза. Порядок призначення експертизи визначено в ст.381 МК України. Експертиза може проводитись як експертами митних лабораторій, так і експертами інших установ, так і окремими спеціалістами в залежності від їх компетентності по питаннях, що розглядаються. Питання та відповіді по питаннях, що ставляться експерту повинні не виходити за межі спеціальних знань експерту. Висновок есперта надається у письмовій формі. Оцінка такого доказу як висновок ек

сперту здійснюється за власним переконанням посадової особи митного органу, у разі незгоди- посадова особа обгрунтовує свою незгоду і може призначити повторну експертизу як іншому експерту, так і комісії експертів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук