Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 52 (ст.303-310) Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі

Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі

Митний кодекс - Глава 52 (ст.303-310)
119

Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі

Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів через митний кордон України. Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та аналізується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи на основі даних, які містяться у вантажних митних деклараціях. Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому законодавством порядку використовуються відповідними органами державної влади для здійснення контролю за надходженням податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України, валютного контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі України, її торговельного і платіжного балансів та економіки в цілому. Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка забезпечує порівнянність даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними державної статистики інших держав. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує регулярне публікування даних митної статистики зовнішньої торгівлі.

Митна статистика зовнішньої торгівлі є частиною статистики зовнішньоекономічної діяльності держави і призначена для вирішення таких основних завдань:

- забезпечення повного і достовірного обліку даних про експорт та імпорт;

- аналіз основних тенденцій, структури і динаміки зовнішньоторговельних потоків держави;

- інформаційне забезпечення вищих органів державної влади і управління при прийнятті ними рішень в області митної політики і державного регулювання зовнішньої торгівлі;

- аналіз кон’юнктури ринка держави;

- контроль за надходженням митних платежів у державний бюдж

ет;

- здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів;

- представлення даних митної статистики для складання торговельного і окремих статей платіжного балансів держави;

- сприяння в здійсненні державами взаємного обміну інформацією з митної статистики зовнішньої торгівлі.

Вихідними даними при формуванні митної статистики зовнішньої торгівлі є відомості, які містяться у вантажних митних деклараціях (ВМД), що заповнюються декларантами при митному оформленні товарів.

Формування митної статистики зовнішньої торгівлі України здійснюється за таким основними показниками: звітний період; направлення товаропотоку (ввезення або вивезення); країна походження; країна призначення; країна купівлі; країна продажу; країна відвантаження (відправлення); статистична вартість; код і найменування товару; вага нетто; вид митного режиму; деякі інші показники.

На стан повноти та достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі безпосередньо впливають терміни надходження електронних копій вантажних митних декларацій від митних органів до центральної бази даних та рівень контролю за правильністю їх заповнення.

Держмитслужбою вживаються дієві заходи в напрямку досягнення належного рівня достовірності та повноти бази електронних копій вантажних митних декларацій (ЕК ВМД).

З метою забезпечення повноти центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій, своєчасної її актуалізації та підвищення достовірності і оперативності даних митної статистики Держмитслужбою затверджено Тимчасовий порядок контролю за повнотою центральної бази даних електронних копій ВМД та Технологічна схема актуалізації центральної бази даних електронних копій вантажних митних декларацій.

Збір, обробка і передача даних електронних копій ВМД здійснюється зараз за такою схемою:

1. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну відповідно до обраного митного режиму (імпорт, експорт), здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої або ввозяться товари, або яка відправляє вантаж.

Митне оформлення вантажів типу транзит здійснюється в основному в прикордонних митницях (митниця ввезення вантажу).

2. Заповнена згідно з установленим порядком декларація та її електронна копія до моменту ввезення товарів (режим імпорт) подаються митним брокером, або посадовою особою підприємства. якщо вона самостійно декларує вантажі, митниці оформлення.

У випадку режимів експорт або транзит митниця оформлення вантажу виступає як митниця відправлення.

3. Інспектор митниці оформлення у межах своєї компетенції перевіряє правильність заповнення ВМД, її електронної копії, та за відсутності зауважень присвоює відповідний реєстраційний номер.

4. Митниця, якою було оформлено зазначений тип ВМД, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленими документами до центральної бази даних ЄАІС Держмитслужби засобами електронного пошти з використанням транспортної мережі супутникового зв’язку.

5. При прийомі електронної копії ВМД до центральної бази даних проходить її перевірка за допомогою форматно-логічного контролю, який оснований на нормативних документах Держмитслужби, якими введено в дію особливості заповнення окремих граф ВМД під час застосування одного з вибраного митного режиму.

Застосування сучасних інформаційних технологій ведення електронної бази даних вантажних митних декларацій та розробка даних ВМД дозволяє формувати статистичну інформацію в різних розрізах: за окремими товарами, у тому числі стратегічно важливими для України; за окремими регіонами, територіями, країнами, угрупуваннями країн; у розрізі товар-країна, країна-товар; за видами валют, у яких здійснюються розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами, за умовами розрахунків тощо.

Облік товарів, переміщуваних трубопровідним транспортом (нафта, нафтопродукти, газ, вода та ін.) і по лініям електропередач, здійснюється (у відповідності з особливістю їх декларування) по партіях товару, поставленим згідно з документами, підтверджуючими приймання товарів на прикордонних пунктах трубопроводів або ліній електропередач.

Митна статистика веде облік ввезення та вивезення товарів на основі “загальної” системи обліку зовнішньої торгівлі, при якій враховуються наступні категорії товарів:

Імпорт України:

- товари, що ввозяться для вільного обігу;

- реімпорт товарів;

- товари, що ввозяться для переробки на митній території;

- товари, що ввозяться після переробки поза митною територією;

- товари, що ввозяться на територію України у відповідності з режимом реекспорту;

- товари, що ввозяться і від яких особа відмовляється на користь держави;

- іноземні товари, що ввозяться в магазини безмитної торгівлі;

- товари, що ввозяться в якості безоплатної, гуманітарної та технічної допомоги.

Експорт України:

- товари, вивезені відповідно до митного режиму “експорт”;

- товари, що вивозяться після переробки на митної території України;

- товари, що вивозяться для переробки поза митної територією України;

- товари, що вивозяться з території України відповідно до митного режиму “реекспорт”;

- іноземні та українські товари, що вивозяться за межі України з магазинів безмитної торгівлі;

- товари, що вивозяться в якості безоплатної, гуманітарної і технічної допомоги.

Не враховуються митною статистикою при “загальній” системі обліку категорії товарів, що визначаються у відповідності з наступними митними режимами:

- товари, що переміщуються транзитом через територію України;

- товари, що розміщені під митним режимом митного складу;

- тимчасово ввезені/вивезені товари.

Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США.

Облік товарів здійснюється :

- при імпорті – за цінами CIF - український порт, або CIP-пункт призначення на кордоні України;

- при експорті – за цінами FOB - український порт, або DAF-кордон України.

Ввезення товарів відображається по країні походження товарів, а вивезення – по країні призначення товарів.

В митній статистиці зовнішньої торгівлі застосовується розподіл зовнішньої торгівлі по наступним групам країн: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Океанія, СНД, країни Балтії.

На наступний час для цілей ведення митної статистики зовнішньої торгівлі використовується Єдина методологія митної статистики зовнішньої торгівлі держав – учасниць співдружності незалежних держав (СНД), затверджена рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 9 грудня 1994 року. Методологія розроблена з урахуванням рекомендацій Статистичної Комісії ООН і „Керівництва для користувачів по статистиці зовнішньої торгівлі” (Євростат, видання 3, 1990 р.).

На сьогодні формування щомісячних збірників „Митна статистика зовнішньої торгівлі України” виконується з урахуванням наступних методологічних особливостей:

- до загальних обсягів експорту та імпорту товарів не включено товари, які не підлягають обов’язковому декларуванню митному органу, а також товари, що поставляються в межах операцій, при яких не перетинається митний кордон України;

- товари, які надходять в Україну в якості гуманітарної допомоги, включаються до обсягів імпорту за вартістю, яка заявляється митному органу при здійсненні їх митного оформлення.

З початку 2003 року запроваджується видання щомісячних, щоквартальних і щорічних форм офіційних публікацій даних митної статистики зовнішньої торгівлі України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук