Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 41 (ст.246) Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави

Митний кодекс - Глава 41 (ст.246)
96

Глава 41. Відмова на користь держави

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави

Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання. Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

Відмова від товару – добровільна заява власника (декларанта) про передачу товару який перебуває під митним контролем на користь держави, без будь-яких умов на свою користь.

На перший погляд назва глави дає зрозуміти, що не вигідно суб’єкту ЗЕД який затратив кошти на ввезення товару на митну територію України, просто так відмовитись від нього на користь держави. Але в митній практиці такий митний режим застосовується достатньо часто, і як правило в даний митний режим попадають виставочне майно, рекламна продукція та інші товари, в тому числі тимчасово ввезені на митну територію України. Власника (декларанта) спонукає відмовитись від свого товару насамперед:

- неможливість або невигідність розміщення товару в митний режим імпорт, так як виникає ряд видатків та додаткових зусиль для вирішення питань пов’язаних з тарифним та нетарифним регулюванням;

- транспортування, перевезення завантаження, розвантаження та виконання інших робіт;

- зменшення матеріальних збитків до мінімуму і звільнення від митних процедур;

xt-align: justify;">- збереження іміджу та ділової репутації на ринку.

Не можуть бути заявленими (розміщені) в митний режим “Відмови на користь держави” відповідно:

- товари (предмети) які заборонені до ввезення в Україну;

- товари, які не знаходяться на митний території України;

- товари, які не можуть бути пред’явлені та фактично передані митним органам при декларуванні;

- товари, які не є власністю особи, яка відмовляється від товарів на коритсь держави та якщо немає згоди власника;

- товари, щодо яких не проведено встановлених законодавством України видів контролю;

- товари, які потребують особливих умов зберігання, у випадках коли митний орган не має можливості їх забезпечити;

- товари (предмети) які перебувають під митним контролем в режимі:

а)знищення або руйнування;

б)реімпорт;

в)випущені у вільний обіг;

г)тимчасово ввезені на митну територію України.

- відходи та залишки після знищення або руйнування;

- товари неліквідні або неякісні, щодо яких закінчився термін використання (споживання);

- радіоактивні та іонізуючі матеріали;

- збиткові товари які можуть завдати державі витрат;

- товари які можуть спричинити шкоду здоров’ю людей, загрожувати їх життю, а також тваринному та рослинному світу;

- інші товари перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Деякі особливості правового регулювання митного режиму "Відмова на користь держави" .

Для розміщення товарів в митному режимі на користь держави потрібен дозвіл митного органу.

Насамперед власник (декларант) здійснює відмову без будь-яких умов на свою користь. На такі товари не нараховуються і не справляються податки та інші митні збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Для того щоб отримати дозвіл на розміщення товару в митний режим "Відмова на користь держави", власник (декларант) повинен звернутись до митного органу (по місцю акредитації, в пункті пропуску, або по місцю знаходження товару) з письмовою заявою для отримання дозволу на подання ВМД та оформлення товару у відповідному митному режимі.

До заяви, крім ВМД, долучаються всі товаросупровідні документи у яких зазначено кількість, вага, характер товару, його назва, інші характеристики (в тому числі ПП, ПД), документи, які засвідчують право власника розпоряджатись товарами відповідно до Закону України, дозволи, надані іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, згідно ст. 27 МКУ та обов’язково зазначається причина відмови. ВМД заповнюється декларантом без сплати податків та митних зборів і служить як документ статистичної звітності.

Митний орган має право не надати дозволу на розміщення товару який знаходиться під митним контролем в митний режим "Відмова на користь держави" виходячи із наявності достатніх підстав вважати про недоцільність розміщення його у такий режим.

Власник повинен забезпечити доставку товарів на склад митного органу до здійснення митного оформлення .

Підставою для розміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу (зазначений у п. 2.1.) , із складанням акту прийняття-передання .

Оцінка товарів провадиться комісією, яка утворюється митним органом, у складі його посадових осіб та представників державних податкових інспекцій й організацій, які здійснюватимуть розпорядження цим майном та спеціалістів-експертів .

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі товарів.

Митне оформлення товарів відповідно до режиму відмови на користь держави здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації у встановленому порядку .

При заявлені товарів у митний режим відмови на користь держави неповна, тимчасова та періодична декларація не застосовуються .

Одночасно з вантажною митною декларацією подаються наступні документи:

- дозвіл митного органу на поміщення товарів у режим відмови на користь держави;

- акт опису, оцінки та передачі товарів;

- копії документів, які засвідчують право власника або уповноваженої ним особи розпоряджатись товарами відповідно до законів України;

- копії дозволів інших державних органів, якщо товари, завезені на митну територію України, підлягають такому контролю згідно ст. 27 Митного кодексу України;

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення і проведення митного контролю.

При розміщенні товарів у режим відмови на користь держави :

податки і збори не нараховуються і не справляються ;

заходи нетарифного регулювання не застосовуються;

вартість товарів визначається згідно з актом опису, оцінки та передачі товарів.

Митні органи при застосуванні відповідного митного режиму, звільняються від задоволення будь-яких майнових вимог третіх осіб відносно товарів від яких власник (декларант) відмовився на користь держави.

Переданими на користь держави можуть бути товари, майно, валюта та цінності, безхозне майно, інші предмети, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання їх під митним контролем встановленого Митним Кодексом України. Процедура передачі таких товарів визначається порядком, який затверджується центральним органом виконавчої влади з питань митної справи.

Визначення та внесення змін до переліку товарів які не можуть бути розміщенні в режим ”Відмова на користь держави”, здійснюється виключно Кабінетом Міністрів України.

Особи, винні в порушенні законодавства з питань відмови та передачі товару на користь держави, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України

 

 
Авторизація
Пошук