Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 25 (ст.172-175) Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Митний кодекс - Глава 25 (ст.172-175)
140

Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Товари, що зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 частини першої статті 166 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 169 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання. Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень. Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені відповідно до цього Кодексу, підлягають реалізації з урахуванням терміну їх придатності. Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом. Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій - четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством. Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені. Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрі

в України.

У ст.172 МКУ 7 частин , керуючись якими митний орган повинен прийняти рішення про те :

- які товари та транспортні засоби підлягають реалізації,

- в які терміни,

- за яких підстав,

- де і як відбудеться реалізація.

В першій частині ст.172 МКУ визначаються товари, що зберігаються під митним контролем та підлягають реалізації,а також терміни зберігання - три місяці та три роки.

Зберігаються під митним контролем на протязі до 3 місяців , крім товарів, які не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення, такі товари:

- що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені (п.2 ч.1 ст.166 МКУ);

- які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 108 цього Кодексу (до 3 місяців або менше, з можливістю подовження строку ще до 1 місяця), не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму (п.3 ч.1 ст.166 МКУ);

- товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем (склади тимчасового зберігання) відповідно до статті 99 цього Кодексу (п.1 ч.1 ст.168 МКУ);

- товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення (п.2 ч.1 ст.168 МКУ);

- товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 200 цього Кодексу (п.3 ч.1 ст.168 МКУ);

- підакцизні товари, ввезені із-за меж митної території України, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 212 МКУ (ч.2 ст.214 МКУ) .

Зберігаються під митним контролем до трьох років товари, ввезені із-за меж митної території України та розміщенні в режимі митного складу. Термін враховується з дати поміщення цих товарів у зазначений режим (ст.214 МКУ ).

Товари, які підлягають реалізації визначаються також в частинах з другої по четверту ст. 172 МКУ.

Слід відмітити вичерпний перелік підстав для реалізації товарів та транспортних засобів:

- відсутність звернення власника або уповноваженої ним особи до митного органу (в письмовій або усній формі, в т.ч. шляхом декларування товару або транспортного засобу) до закінчення строків зберігання (ч.1 ст.172 МКУ);

- конфіскація за рішенням суду (на підставі процесуального документу судового органу ,який набув чинності та доведений до митного органу у встановленому порядку)(ч.2 ст.172 МКУ);

- термін придатності товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання (ч.3 ст.172 МКУ);

- відмова власника від товару на користь держави (поміщення товару в митний режим за вимогами ст.246 МКУ)(ч.4 ст.172 МКУ).

Крім того, в положеннях ст.172 МКУ зазначаються випадки, коли товар або транспортні засоби замість реалізації підлягають безоплатній передачі у володіння і користування( право розпорядження не надається і право власності на товари та транспортні засоби не переходить).Такі випадки за кодексом передбачаються тільки законом.

Також окремими законами встановлюються випадки знищення товарів та транспортних засобів і строки його проведення.

Згідно з вимогами другої частини ст. 172 МКУ знищення предметів порушення митних правил (товарів та транспортних засобів) проводиться у строки, встановлені законом для виконання судових рішень (десять діб, а при невиконанні - бесстроково у примусовому порядку) .

Згідно з вимогами четвертої частини ст. 172 МКУ знищення передбачено у випадку відмови власника товару на користь держави у строки , встановлені законом.

Слід відрізняти знищення товарів та транспортних засобів, які підлягали реалізації відповідно вимогам ч.2,ч.4 ст. 172 МКУ, від знищення або руйнування – митного режиму,в який поміщаються товари відповідно вимогам ст. 243 МКУ (по засобу підготовки документації, процедурним питанням та послідуючому обліку і звітності).

Вимоги щодо реалізації встановлені в шостій частині статті 172. Нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України повинно запроваджуватись з визначенням митної вартості, як підстави для нарахування. Тобто оцінку товарів або транспортних засобів згідно з ст.ст.259,260,265 МКУ здійснюють митні органи.Однак існує можливість, що порядок реалізації буде встановлено законодавством (ч.5 ст.172 МКУ) з іншими вимогами : комісійною оцінкою, експертною, тощо.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук