Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 24 (ст.166-171) Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів

Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів

Митний кодекс - Глава 24 (ст.166-171)
125

Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів

Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення. Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.

Частина перша даної статті, з одного боку, повторює іншою мовою норми, які вже були висвітлені в цьому Кодексі – наприклад, в статті 63 мається пряма заборона на користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено. Зрозуміло, що неможливо реалізувати право розпорядження або користування товарами без фактичного володіння ними.

З іншого боку, зміст частини другої даної статті породжує деяке правове протиріччя. В цивільному законодавстві під правом розпорядження розуміється право особи визначати юридичну долю майна, в тому числі, і шляхом передання права власності на неї. З огляду на це не зовсім зрозуміло, як під час зберігання товарів під митним контролем, тобто таких, митне оформлення яких не закінчено, можливо передавати право власності або володіння такими товарами іншій особі, враховуючи зміст статті 63 цього Кодексу.

Оскільки в коментарі ми не ставимо за мету розв`язання юридичних колізій, то, стосовно частини другої даної статті, хотілося б пояснити, що під правом власності розуміється право на володіння, користування та розпорядження майном. Право власності може перейти від одної особи до іншої, наприклад, за договором купівлі-продажу або іншими подібними угодами, юридичною природою яких передбачається перехід права власності.

Під правом володіння розуміється фактичне (фізичне) панування особи над майном без отримання від нього користі. Право володіння може пер

еходити від однієї особи до іншої, наприклад, за угодою про зберігання, застави та іншими подібними угодами.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук