Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 8 (ст.53-65) Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

Митний кодекс - Глава 8 (ст.53-65)
141

Стаття 55. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших законів України з питань митної справи. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем.

Дана стаття визначає загальний підхід до проведення огляду та переогляду, як форми митного контролю у торговому обігу, тобто при переміщенні товарів та транспортних засобів – пункт 2 статті 41 цього Кодексу.

Частина 1 статті визначає, що огляд товарів і транспортних засобів може проводитися, тобто не є обов'язковою процедурою, а проводиться у випадку необхідності для встановлення законності переміщення їх через митний кордон України.

Зазначене положення корелюється із положеннями статті 42 цього Кодексу “Вибірковість митного контролю”, яка визначає, що під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

При цьому Державна митна служба України може визначати перелік товарів (насамперед високоліквідних) при переміщенні яких через митний кордон України проведення огляду є обов'язковим.

Відпові

дно до зазначеного вище, переогляд (частина 2 статті) є особливою формою митного контролю, який проводиться лише у виключних випадках.

Звертаємо увагу, що, як підстави для проведення переогляду, у статті визначено тільки порушення митного законодавства, тобто, навіть якщо є достатні підстави вважати, що порушується законодавство України з інших питань, це не є підставою для проведення переогляду.

Рішення про необхідність проведення огляду приймає посадова особа митниці, що здійснює пропуск товару та транспортних засобів, а при митному оформленні – начальник оперативного підрозділу митниці, у якому проводиться митне оформлення зазначених товарів та транспортних засобів або уповноважена їм особа.

У зв'язку з винятковістю такої форми митного контролю, як переогляд, він проводиться тільки за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України з питань митної справи.

Підставами для переогляду є інформація про порушення митних правил, яка є у розпорядження митних органів, у тому числі отримана від правоохоронних органів

При прийнятті рішення про проведення огляду та переогляду необхідно враховувати положення статті 66 цього Кодексу, яка визначає можливість звільнення від окремих форм митного контролю, зокрема звільнення від проведення огляду:

при митному контролі та оформленні повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації – стаття 138;

при ввезенні та вивезенні товарів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичних представництв – стаття 286 цього Кодексу;

при ввезенні та вивезенні товарів призначених для особистого користування іноземними дипломатичними та консульськими кур'єрами – стаття 292 цього Кодексу.

Огляд можуть проводити будь які посадові особи митних органів, якщо це входить до їх посадових обов'язків та вони виконують технологічні операції митного контролю та оформлення, які передбачають здійснення огляду.

Огляд та переогляд у випадках та за порядком визначеному МКУ проводять особи зазначені у пункті 7, а також у відповідності до пункту 3 статті 22 цього Кодексу підрозділи митної варти.

Відповідно до частини 3 статті огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюються тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України чи зберігає під митним контролем:

Такими особами є:

при переміщенні через митний кордон товарів та транспортних засобів:

а) перевізник (пункт 22 статті 1 цього Кодексу);

б) інша уповноважена особа (пункт 41 статті 1 цього Кодексу).

при зберіганні товарів під митним контролем:

а) особа, що зберігає (надала зобов'язання митному органу) товари під митним контролем.

Результати огляду (переогляду) фіксуються у документі встановленої форми – Акті митного огляду, форма якого встановлюється Державною митною службою України.

Окремо звертаємо увагу на те, що у відповідності до положень частини другої статті 63 МКУ у випадку коли вантажні операції (навантаження, вивантаження, перевантаження), які є необхідними для проведення огляду та переогляду, здійснюються з ініціативи митного органу або з ініціативи правоохоронних органів та у підсумку не будуть виявлені порушення законодавства України, витрати на проведення цих операцій відшкодовуються власникам товарів, транспортних засобів або уповноваженим ними особами.

Виключення складають випадки:

проведення розвантажувальних, навантажувальних, перевантажувальних та інших

операції, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів – здійснюється підприємствами залізниці за свій рахунок – частина 2 статті 139 цього Кодексу;

у невідкладних випадках особи, що переміщують товари під митним контролем

автомобільним транспортом за свій рахунок здійснюють вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являють їх до митного контролю – пункт 4 статті 146 цього Кодексу;

розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання міжнародних

поштових відправлень здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів – частина 4 статті 151 цього Кодексу;

розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання міжнародних

експрес-відправлень здійснюються експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів – частина 3 статті 152 цього Кодексу.

Як зазначено вище, відповідно до статті 139 цього Кодексу “Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України” вантажні операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок. У той же час відповідно до частини 3 пункту 119 та пункту 120 Статуту залізниць України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457) у разі затримки вагонів (контейнерів), пов'язаної з митним оформленням плата за простій рухомого складу стягується з вантажовідправника чи вантажоодержувача, відповідно до напрямку переміщення товару. Таким чином, залізниці будуть виконувати усі визначені митницею вантажні операції, але потім за неможливості мирової угоди щодо компенсації витрат, будуть у судовому порядку стягувати зазначені суми з резидентів – вантажовідправників, вантажоодержувачів чи експедиторів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук