Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 8 (ст.53-65) Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено.

Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено.

Митний кодекс - Глава 8 (ст.53-65)
199

Стаття 63. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено.

З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб. Митні органи з власної ініціативи або з ініціативи правоохоронних органів мають право від осіб які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї статті. У таких випадках витрати на проведення зазначених операцій відшкодовуються органом, з ініціативи якого вони проводилися. У разі якщо в результаті цих операцій будуть порушення законодавства України, витрати на проведення операцій відшкодовуються власниками товарів, транспортних засобів або уповноваженими ними особами. Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняються, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.

У частині третьої комментируемої статті зазначено, що заборонено користуватися та розпоряджатися товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем, митне оформлення яких не закінчено, за винятком випадків передбачених дійсним Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Може скластися враження, що викладена заборона порушує конституційне право на приватну власність, вільне використання свого майна, свободи підприємницької діяльності (ст. 41,42 Конституції України). Слід зазначити, що вільний обіг товарів, завезених на митну територію України можливий

тільки після завершення митного оформлення в режимі випуску для вільного обігу, що передбачає сплату мита та податків, дотримання мір нетарифного регулювання (ліцензування, квотування, сертифікація і т.п.).

Виконання вимог митного законодавства у відношенні товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон, до передачі їх у вільне користування та розпорядження зацікавленим особам, є загальноприйнятим у міжнародній практиці, що закріплено в Міжнародній конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото 18.05.1973 р., набрала силу 25.09.1974 р., переглянута у червні 1999 р.) у Митному Кодексі ЕС, в Основах митного законодавства держав-учасників Співдружності Незалежних Держав. Отже, можна зробити висновок, що вимога частини Ш комментируемої статті відповідає Конституції України, і мова йде не про позбавлення прав на переміщення товару і транспортного засобу та їх використання, а про дотримання спеціального порядку, спрямованого на захист інтересів громадян, вітчизняного виробника, життя та здоров'я людини, навколишнього середовища і т.д.

Товари і транспортні засоби знаходяться під митним контролем з моменту його початку і до його закінчення в залежності з заявленим митним режимом (Розділ II і VIII дійсного Кодексу).

З товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем, у відношенні до яких митне оформлення не закінчено, їх власник чи уповноважена їм особа з дозволу митного органа може робити такі вантажні операції:

навантаження;

вивантаження;

перевантаження;

виправлення пошкодженого упакування;

розкриття упакування;

упакування;

зміна маркірування;

заміна ідентифікаційних знаків;

зважування.

Здійснення перерахованих вище вантажних операцій, як правило, викликано необхідністю проведення митного огляду товарів і транспортних засобів, їх ідентифікації, визначення точної кількості, найменування і т.п.

Здійснення зазначених дій може бути викликано митним органом у відношенні товарів, що підлягають негайному митному оформленню. (виникнення погрози псування товарів і транспортних засобів, ліквідація дозволу на функціонування складів тимчасового збереження, ліквідація спеціальної митної зони і т.п.).

У більшості випадків необхідність проведення вантажних операцій з товарами і транспортними засобами, що знаходяться під митним контролем і митне оформлення яких не закінчено, виникає при здійсненні попередніх операцій по доставці товарів і транспортних засобів митному органу по завершенні доставок, тимчасовому зберіганні та ін. (розділ IV дійсного Кодексу).

Слід зазначити, що з товарами і транспортними засобами, які знаходяться під митним контролем та митне оформлення у відношенні яких не закінчено,

з дозволу митних органів можуть проводитися й інші операції .

Ці операції визначаються дійсним Кодексом в залежності від митного режиму, у якому заявлені товари і транспортні засоби, митне оформлення у відношенні яких не закінчено, митним органам (тимчасове зберігання, митний склад, спеціальна митна зона, магазин безмитної торгівлі і т.д.).

Відповідно до положень Кіотскої конвенції:

у відношенні товарів, що знаходяться на тимчасовому зберіганні, дозволяється здійснювати звичайні операції, необхідні для забезпечення їх зберігання у незмінному виді. Такі операції мають своєю метою забезпечити схоронність товарів, а не зміну стану товарів. В основному звичайні операції, необхідні для забезпечення зберігання товарів у незмінному виді включають:

чищення;

вибивання;

збирання пилу;

сортування;

ремонт чи заміну ушкодженого упакування.

Також можуть проводитися звичайні операції, спрямовані на прискорення митного оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі. Це може бути сортування, складування, зважування, маркірування, постачання бирками, об'єднання партій вантажів для транспортування по одному транспортному документу, а також взяття проб і зразків (спеціальний додаток А розділ 2). У дійсному Кодексі див. коментарій до ст. 109.

Слід особливо зазначити операції, що проводяться з товарами і транспортними засобами, які знаходяться під митним контролем, митне оформлення, у відношенні яких не закінчено та які містяться в режимі спеціальної митної зони.

У відношенні товарів, допущених у спеціальну митну зону, дозволяється робити звичайні операції по обробці (упакування, угрупування, дроблення партії і т.д.). Якщо законодавством дозволяється здійснювати в спеціальній митній зоні операції по переробці чи виготовленню, то законодавець указує ті операції по переробці чи виготовленню, яким можуть піддаватися товари (Кіотська конвенція, спеціальний додаток D гл. 2). У дійсному кодексі дивитися коментарій до ст.ст. 216, 221.

Ст. 75 дійсного Кодексу визначено порядок взяття проб і зразків товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Перераховані вище операції проводяться за рахунок власників товарів і транспортних засобів чи уповноваженими ними особами.

У відповідності зі ст.27 дійсного Кодексу з товарами і транспортними засобами до закінчення митного оформлення можуть проводитися операції, необхідні для проведення:

санітарно-епідеміологічного контролю;

ветеринарного контролю;

фітосанітарного контролю;

радіологічного контролю;

екологічного контролю й іншими.

перелік цих операцій визначається законодавчими актами України в сфері перерахованих вище служб.

Якщо перераховані вище операції проводяться з ініціативи митних органів чи інших правоохоронних органів, то витрати на проведення цих операцій несуть ті органи, з ініціативи яких проводяться зазначені операції. У випадку, якщо в результаті проведених операцій виявлені порушення митного чи іншого законодавства України, то витрати на проведення зазначених операцій несуть власники товарів і транспортних засобів чи уповноважені ними особи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук