Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 8 (ст.53-65) Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

Митний кодекс - Глава 8 (ст.53-65)
194

Стаття 65. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт. Спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з їхньою участю у здійсненні митного контролю. За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв’язку з такою участю. Виплати, пов’язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відряджені для участі у здійснені митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Використання окремих форм і методів митного контролю (особистого огляду, перевірки системи звітності та ін.), огляд деяких видів товарів і транспортних засобів (сировини, мінералів, військової техніки і т.д.), неможливі без спеціальних знань у різноманітних галузях науки і техніки. Нерідко трапляється так, що співробітники митних органів не мають у своєму розпорядженні необхідні спеціальні знання, тому вони змушені звертатися до послуг професіоналів (експерти, спеціалісти) у відповідній галузі.

У частині І статті, що коментується, митні органи наділяються правом залучати для надання сприяння в проведенні митного контролю спеціалістів правоохоронних органів і контролюючих органів, підприємств і організацій незалежно від форм власності і підпорядкованості, а також експертів.

Залучення спеціаліста або експер

та здійснюється митницею у випадку відсутності спеціаліста, який може бути призначений експертом в митниці або найближчій митній лабораторії (далі МЛ) (не проведення деяких напрямків досліджень відповідно з галуззю акредитації МЛ або у випадку проведення додаткових експертних або лабораторних досліджень по ініціативі МЛ).

Запит митного органа про залучення необхідного спеціаліста або експерта надсилається керівнику державного органа, підприємства, організації, де працює цей спеціаліст або експерт.

У разі неможливості виконання запиту митного органа про залучення спеціаліста або експерта, керівник державного органу, підприємства або організації, на адресу якого надіслан запит, повинен негайно надати обґрунтовану відповідь митному органу.

Проведення експертиз при здійсненні митного контролю може здійснюватися у наступних випадках:

при здійсненні митного оформлення товарів – проведення досліджень при застосуванні обмежень нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (визначення товарів подвійного призначення, небезпечних, отруйних речовин, уточнення хімічного складу, якості товарів);

при виникненні сумнівів щодо вірності декларування (найменування товарів та їх якісних характеристик);

при виникненні потреби у спеціальних знаннях та проведенні досліджень (або лабораторних аналізів) об’єктів порушень митних правил чи речових доказів;

оцінка конфіскованого майна;

відбору проб та зразків.

Міжнародною Конвенцією по спрощенню та гармонізації митних процедур (Кіотська Конвенція, 1973р.) визначено залучення експертів та спеціалістів для здійснення митного огляду небезпечних, ламких товарів взяття проб і зразків таких товарів з метою захисту здоров’я людей та схоронності товарів.

Зазначена стаття визначає фізичну участь експертів та спеціалістів у здійсненні митного контролю. Тобто не береться до уваги використання різноманітних експортних висновків (наприклад, по енергозбереженню, державної експертизи міжнародних передач, товарів військового призначення та подвійного використання, на переміщення культурних цінностей і т. д.), які надаються митним органом за результатами попереднього документального розгляду технічної документації, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних договорів на вантаж, який перетинає митний кордон України.

Експерт, це люба фізична особа, яка має необхідні спеціальні знання для надання висновки та залучена при необхідних випадках керівником митного органу або його заступником для участі у здійсненні митного контролю, а також для участі у проваджені справи про порушення митних правил або при її розгляді.

Питання, які поставлені перед експертом та його висновки не можуть виходити за межи спеціальних пізнань експерта.

Експерт надає висновки у письмовій формі від свого імені.

Експерт має право:

знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;

заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.

Також важливо зазначити, що експерт може відмовитись від дачі висновку, якщо надані матеріали та документи недостатні для надання висновку або він не володіє необхідними знаннями для надання відповідного висновку. Якщо відмова необґрунтована (без поважних причин), експерт несе відповідальність згідно чинного законодавства.

У висновку експерта викладаються проведені їм дослідження і обґрунтовані відповіді на поставлені питання.

У випадку необгрунтованності висновку експерта може бути призначена повторна експертиза, що доручається іншому експерту (експертам).

Згідно ст. 75 дійсного Кодексу в цілях митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби та зразки товарів та інших предметів для проведення досліджень. При цьому порядок взяття проб та зразків, термін і порядок їх дослідження, а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до порядку взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для митного оформлення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.92 р. № 1665, взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення їх досліджень здійснюються вибірково.

Взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень здійснюється посадовими особами митних органів з обов’язковим виконанням Правил відбору зразків, Інструкції з охорони праці, використанням засобів індивідуального захисту.

У зв’язку з цим слід враховувати, що Держстандартом України у державній системі УкрСЕПРО акредитовані Центральна митна лабораторія та митні лабораторії регіональних митниць, яким надано право проводити визначення фізико-хімічних показників широкого спектру товарної продукції з метою ідентифікації товарів для митного оформлення.

У випадку розгляду справ в арбітражних судах, пов’язаних з визначенням тих чи інших товарів за кодоном ТН ЗЕД, у разі посилання на результати досліджень цих лабораторій, слід звертати увагу суду на факт державної акредитації зазначених митних лабораторій.

У частині 3 статті, що коментується, зазначено що спеціалісти та експерти, які беруть участь у здійсненні митного контролю, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з їхньою участю у здійснені митного контролю.

При направлені митницею запиту у сторонні експертні організації оплата за проведення досліджень здійснюється за рахунок державного бюджету.

Виняток проведення експертиз по кримінальним справам про контрабанду, порушених митними органами, мають проводитися експертно-криміналістичними підрозділами органів внутрішніх справ на безоплатній основі.

Також, якщо експертиза проводиться по ініціативі суб’єктів ЗЕД оплата за проведення досліджень може здійснюватись безпосередньо заявником.

За спеціалістами та експертами зберігається середня заробітна плата за місцем роботи за час, що був затрачений у зв’язку з такою участю. Виплати, пов’язані із залученням спеціалістів та експертів, включаючи витрати на їх проїзд, добові за час перебування у відрядженні для участі у здійсненні митного контролю, та винагорода за виконану спеціалістами і експертами роботу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук