Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ХІІ (ст.174-186) Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

Кодекс законів про працю - Глава ХІІ (ст.174-186)
200

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

(Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №4617-10 від 24.01.83; Законом № 871-12 від 20.03.91; в редакції Закону № 117-XIV від 18.09.98)

1.  Для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, необхідна заява жінки або батька дитини, баби, діда або інших родичів, які фактично здійснюють догляд за дитиною. Надання відпустки оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Зазначені відпустки можуть бути використані повністю або частково в межах установленого періоду відпустки.

2.  Жінка або інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною, має право у будь-який час перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але н

е більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, і повернутись на своє місце роботи. Пленум Верховного Суду України зазначає, що з працівником, якого було прийнято на роботу на строк відпустки працівниці у зв'язку з народженням дитини і доглядом за нею, трудовий договір може бути припинено на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП і в тому разі, коли працівниця вийде на роботу до досягнення дитиною трьох років, оскільки відповідно до ст. 181 КЗпП в межах цього строку вона може сама визначити тривалість відпустки (п. 44 Правових позицій щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ.

Розділ XIV «Трудове право» //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — № 8. — С. 44).

3. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, зараховуються як до загального, так і до стажу роботи за спеціальністю. Однак до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховуються.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук