Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ХІ (ст.153-173) Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам щодо охорони праці

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам щодо охорони праці

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
222

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам щодо охорони праці

Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено безпечних і нешкідливих умов праці. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється. Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.

(Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №4617-10 від 24.01. S3; Законом № 3694-12 від 15.12.93)

1.  Створення безпечних і нешкідливих умов праці є невід'ємною вимогою для прийняття і введення в експлуатацію підприємства, цеху, дільниці, виробництва. З цією метою проводиться перевірка їх відповідності санітарно-гігієнічним, протипожежним, радіаційним, екологічним, архітектурним, будівельним та іншим вимогам, здійснюється комплексне випробування устаткування, будівель та інших об'єктів до початку експлуатації, включаючи виконання заходів із забезпечення безпечних умов праці, виробничої санітарії, захисту природного середовища, пожежної безпеки.

2.  Коментована стаття встановила вимогу одержувати дозвіл від органів державного нагляду за охороною праці на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення і одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства.

Порядок одержання цих дозволів регулюється Положенням про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабі

нету Міністрів України № 831 від 6 жовтня 1993 р.

3. Для одержання дозволу власник повинен подати заяву встановленого зразка до Державного департаменту по нагляду за охороною праці чи територіального управління. Положення передбачає різні підстави для одержання дозволу залежно від форми власності.

Підставою для видачі дозволу для державного підприємства є акт приймальної комісії, оформлений в установленому порядку. Порядок його одержання регулюється Положенням про порядок прийняття в експлуатацію об'єктів державного замовлення, будівництво яких завершено, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 449 від 5 серпня 1992 р. з наступними змінами і доповненнями.

4.  Підставою для видачі дозволу підприємствам інших форм власності є документи:

—  про державну реєстрацію підприємства;

—  про дозвол (ліцензію) на види діяльності, зазначені в установчих документах, якщо його одержання передбачено законодавством;

—  про контрольне обстеження підприємства органами державного нагляду за охороною праці;

—  про відповідність професійної кваліфікації посадових осіб профілю виробництва та наявності у них знань з питань охорони праці;

—  про дозвіл відповідних органів на утилізацію (поховання) відходів виробництва;

— про проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об'єктів, устаткування, систем захисту та управління, а також виробничого і навколишнього природного середовища, якщо такі здійснювалися на вимогу органів державного нагляду за охороною праці.

5. Незалежно від форми власності підприємства і поданих документів дозвіл видається лише за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби — органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи.

Рішення про видачу дозволу на початок роботи підприємства приймається органами Держнаглядохоронпраці протягом 10 днів з часу одержання заяви.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук