Стаття 162. Кошти на заходи щодо охорони праці

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
113

Стаття 162. Кошти на заходи щодо охорони праці

Для проведення заходів щодо охорони праці виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється. Порядок використання зазначених коштів і матеріалів визначається в колективних договорах. Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці.

(Стаття 162 із змінами, внесеними згідно і Указом ПВР № 4617-10 від 24.01.83)

1. Ефективність реалізації більшості заходів з організації охорони праці на підприємстві, в установі, організації залежить від коштів, вкладених на доведення умов праці до нормативних вимог, подальшого підвищення рівня охорони праці на виробництві і фінансування комплексних заходів, що розробляються та реалізуються безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівники не несуть витрат на організацію охорони праці.

2.  Згідно зі ст. 21 Закона України «Про охорону праці» для фінансування охорони праці на підприємствах, в галузях і на державному рівні створювалися фонди охорони праці. Порядок їх створення та функціонування регулювався Положенням про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 838 від 7 жовтня 1993 р. (в редакції постанови № 395 від 9 березня 1999 р. з наступнимии змінами і доповненнями). Проте воно втратило чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1444 від 26 жовтня 2001 р. «Про реалізацію пункту 3 «Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

: justify;">Згідно з п. З «Прикінцевих положень» цього Закону України з моменту створення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, державний, галузеві та регіональні фонди ліквідовуються, а Фонд стає їх правонаступником.

3.  З урахуванням зазначених змін і доповнень до трудового законодавства, залишається відкритим питання функціонування фондів охорони праці підприємств, оскільки відсутній механізм їх формування і нагромадження коштів. У зв'язку з цим роль колективного договору у правовому регулюванні фінансування заходів з охорони праці зросла.

У колективних договорах встановлюється порядок використання коштів і матеріалів, спрямованих на проведення заходів з охорони праці. Слід також передбачити необхідні витрати, джерела фінансування, строки та відповідальних осіб за проведення заходів з охорони праці.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук