Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава Х (ст.139-152) Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

Кодекс законів про працю - Глава Х (ст.139-152)
216

Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

1.  Коментована стаття надає право власнику встановлювати пільги і переваги в сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки. Стаття 9і КЗпП України передбачає, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Стаття 91 КЗпП України надає право підприємствам встановлювати пільги для працівників трудового колективу, отже, вони стосуються і працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

2.  Переваги і пільги є засобом, що активно впливає на поведінку працівників. За працівниками можна визнати право на першочергове надання пільг і переваг за умови, якщо вони працюють успішно і сумлінно. Поняття успішне і сумлінне виконання трудових обов'язків є оціночним, але водночас до таких працівників можна віднести тих, які мають високу продуктивність праці, позитивні результати у своїй трудовій діяльності. Факт про успішне і сумлінне виконання трудових обов'язків працівником визнає власник або уповноважений ним орган. Система, умови і порядок надання пільг і переваг встановлюються на локальному рівні. Система пільг, що встановлюються на підприємстві, періодично оновлюється, оскільки в першу чергу вона повинна задовольняти потреби працівників.

style="text-align: justify;">У більшості випадків до таких пільг можна віднести наступні:

— доплати до пенсій;

—  премії, передбачені в положенні про преміювання даного підприємства;

— спеціальні премії, які встановлюються при досягненні особливих показників;

— компенсаційні виплати, доплати при досягненні пенсійного віку та виходу на пенсію;

— компенсаційні виплати при звільненні з поважних причин;

— надання пільг, кредиту на будівництво житлових будинків, придбання речей;

—  надання службових машин;

—  надання путівок в санаторії, будинки відпочинку;

—  поліпшення житлових умов тощо.

3. Стаття встановлює, що працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої обов'язки, надається також перевага при просуванні по роботі. Під просуванням по роботі, переважним правом на яке користуються працівники, що успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, слід розуміти надання більш кваліфікованої роботи або переміщення на вищу посаду. Просування по роботі оформляється як переведення на іншу роботу. У статті 145 КЗпП йдеться саме про перевагу при просуванні по роботі. Можливість переведення на більш кваліфіковану роботу або на вищу посаду залежить від наявності на підприємстві відповідних вакансій. Але наявність вакансій ще не створює у сумлінного працівника права на просування, оскільки для цього необхідні відповідна кваліфікація, спеціальні знання, досвід роботи. Вибір кандидатів на просування по роботі у всіх випадках здійснюється з врахуванням особистих і ділових якостей працівника, одним із яких є сумлінне ставлення до праці.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук