Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІХ (ст.130-138) Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна

Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна

Кодекс законів про працю - Глава ІХ (ст.130-138)
205

Стаття 131. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна. Працівники зобов'язані бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати заходів щодо запобігання шкоди.

(Стаття 131 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 1616-09 від 24.12. 76)

1.  Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити умови для забезпечення повного збереження працівниками майна, а саме: забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан інструменту, машин, верстатів, нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи; проводити своєчасний інструктаж з працівниками тощо. Невиконання ними вказаного обов'язку впливає на розмір шкоди, яка повинна бути відшкодована працівником (більш детально див. коментар до ст. 137 КЗпП).

2.  Кожен працівник при укладенні трудового договору (контракту) зобов'язується бережливо ставитись до майна підприємства і вживати усіх необхідних заходів щодо його збереження. Зміст цього обов'язку означає, що працівник повинен:

1)  бережливо використовувати майно, яке йому надане;

2)  запобігати передчасному зносу майна;

3) дотримуватись технологічних вимог та не допускати випуску неякісної, бракованої продукції;

4)  використовувати майно тільки для здійснення трудових функцій в інтересах підприємства;

5)  не здійснювати крадіжок, умисних пошкоджень або знищення майна та інші протиправні дії.

3.  Обов'язок працівника вжи

вати заходів щодо запобігання шкоди полягає у необхідності попередити власника або уповноважений ним орган чи відповідальних працівників про доцільність проведення заходів, необхідних для належного зберігання, використання майна. На практиці таке повідомлення доречно подавати письмово з метою забезпечення себе належними доказами для вирішення спору.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук