Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VII (ст.94-117) Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Кодекс законів про працю - Глава VII (ст.94-117)
185

Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

(Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 871-12 від 20.03.91, в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.96)

1.  Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, регулюється в централізованому порядку в тій частині, яка фінансується бюджетними асигнуваннями. Виплати цим працівникам, які проводяться за рахунок інших джерел, їх види, розміри, умови отримання визначаються самою організацією.

2.  Так, постановою Кабінету Міністрів України № 134 від 7 лютого 2002 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» затверджено схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівників, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців, службовців, робітників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатками 1—3 до неї, а також ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 4.

3.  Оплата праці працівників міських, районних, сільських і селищних рад, апарату виконавчої влади, прокуратури і судів визначена п. З, п/п «г» п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування і їх виконавчих органів» № 1295 від 24 жовтня 1996 р. та постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування умов оплати праці працівникі

в апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів» № 2288 від 13 грудня 1999 р.

Показники для віднесення областей і міст до конкретної групи по оплаті праці визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про віднесення областей і міст до груп по оплаті праці» № 320 від 10.06.1992 р.

4.  Оплата праці працівників підприємств, які дотуються із бюджету, регулюється ст. 16 Закону України «Про оплату праці», де зазначено, що на підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до ст. 15 цього Закону, але в межах, визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, які дотуються із бюджету» № 948 від 31.08.1997 р.

У зв'язку з цим на стадії організації оплати праці, тобто при визначенні в колективному договорі форм і систем оплати праці, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов і розмірів доплат, надбавок, заохочувальних і компенсаційних виплат підприємство повинно забезпечити, щоб витрати на оплату праці не виходили за межу суми дотації з бюджету і власних доходів.

На підприємствах, що дотуються із бюджету, фонд оплати праці є розрахунковою величиною, порядок встановлення якої визначено постановою Кабінету Міністрів України № 428 від 5 травня 1997 р. При перевищенні фактичного фонду оплати праці в порівнянні з розрахунковим щомісячна сума дотації підприємству з бюджету зменшується на розмір цього перевищення (пропорційно рівню дотування у звітні періоди). Одночасно право працівника на отримання заробітної плати, при умові виконання ним кількісних і якісних показників норм праці, зберігається.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук