Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VII (ст.94-117) Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

Кодекс законів про працю - Глава VII (ст.94-117)
141

Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; б)  розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; в)  сума заробітної плати, що належить до виплати.

(Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3694-12 від 15.12.93, № 263/95-ВР від 05.07.95, в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.96)

1. При кожній виплаті заробітної плати власник зобов'язаний повідомити працівника про розрахунки по заробітній платі. Відомості по заробітній платі з її розшифровкою за видами виплат і відрахувань необхідні працівнику для контролю правильності їх проведення, а також для виконання вимог податкового законодавства, згідно з якими громадяни зобов'язані проводити облік своїх доходів для подальшого їх відображення у податкових деклараціях.

Зважаючи на те що у коментованій статті конкретна форма повідомлення працівника про розміри оплати праці не обумовлена, то найбільш зручною формою такого повідомлення може бути розрахунковий листок. У розрахунковому листку вказуються: табельний номер або код працівника; види виплат; кількість відпрацьованого часу (виробленої продукції); сума, нарахована за роботу; суми і підстави відрахувань із заробітної плати; сума, що належить до виплати працівнику.

2.  Заробітна плата виплачується в грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Забороняється виплата зарплати в формі боргових розписок і зобов'язань.

Як виняток у колективному договорі може бути передбачена часткова виплата заробітної плати в натуральній формі (за цінами не нижче собівартості)

для працівників тих галузей виробництва, де така виплата є звичайною або бажаною для працівників у розмірі 50 відсотків нарахованої за місяць (Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про оплату праці»). Виплата зарплати натурою можлива тільки у випадку, якщо призначені для цього товари не передбачені переліком товарів, які не дозволяють використовувати для виплати заробітної плати (постанова Кабінету Міністрів України № 244 від 03.04.1993 р,).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук