Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VII (ст.94-117) Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком

Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком

Кодекс законів про працю - Глава VII (ст.94-117)
177

Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком

При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці по її виготовленню провадиться за зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробу органом технічного контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними виробами. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника оплачується в залежності від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками.

(Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88)

1. Порядок оплати праці при виробництві бракованої продукції вимагає з'ясування обставин, що виконують роль юридичних фактів (причин виготовлення бракованої продукції, ступеня її придатності, міри вини працівника), з якими пов'язані правові наслідки, передбачені коментованою статтею.

Під браком розуміють продукцію, яка за своїми параметрами не відповідає вимогам стандарту, технічних умов (якість, споживчі властивості тощо). Повний брак означає, що продукція не може бути використана за призначенням і її виправлення є економічно недоцільним.

2.   Норми, що регулюють порядок оплати браку не з вини працівника, мають за мету гарантію його заробітку. Брак не з вини працівника підлягає оплаті за зниженими розцінками. Розмір їх залежить від ступеня придатності бракованої продукції, який визначає власник або уповноважений ним орган. Якщо заробіток за таку продукцію виявиться нижче від двох третин тарифної ставки (окладу), то працівнику гарантується розмір місячного з

аробітку не нижче від двох третин його тарифної ставки (окладу). Цей розмір може бути і більш високим, якщо відповідна умова оплати буде передбачена в колективному або трудовому договорі (контракті).

У випадку, коли продукція виявилася бракованою не з вини працівника внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також якщо брак був виявлений після того, як продукція була прийнята нарівні з придатною продукцією органом технічного контролю, робота підлягає оплаті нарівні з придатними виробами, тобто у повному розмірі.

3.  Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Випуск бракованої продукції — це прямі збитки для роботодавця (перевитрати сировини, матеріалів, зростання собівартості).

Частковий брак з вини працівника оплачується за зниженими розцінками залежно від ступеня придатності цієї продукції, який визначається власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.

4.  Працівник, з вини якого виготовлена бракована продукція (частково або повністю), несе матеріальну відповідальність за завдану своїми протиправними винними діями пряму шкоду підприємству.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук