Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VII (ст.94-117) Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні

Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні

Кодекс законів про працю - Глава VII (ст.94-117)
233

Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні

При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. У тих випадках, коли в результаті переміщення працівника (частина друга статті 32) зменшується заробіток з не залежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення.

(Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938- і 1 від 2 7.05.88)

1.  Під переведенням на іншу роботу слід розуміти будь-яку зміну в трудових функціях працівника (спеціальності, кваліфікації, посаді), а також зміну інших істотних умов трудового договору (системи і розміру оплати праці, режиму роботи, розпорядку і посади тощо), якщо при цьому відсутні зміни в організації праці і виробництві. Переведення на іншу роботу можливе тільки за згодою працівника.

2.  Згідно з ч. 1 коментованої статті при переведенні працівника в усіх випадках незалежно від підстав за ним зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

Необхідно мати на увазі, що положення ст. 114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з дня переведення застосовується, якщо інше не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення відбулося з ініціативи самого працівника (постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.99 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»).

Чинне законодавство передбачає випадки, коли з ініціативи власника працівнику може бути запропоновано переведення його на іншу роботу. Пов'язано це з дією п

унктів 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП про недопустимість звільнення працівника з означених у ній причин і тому, за його згодою, він може бути переведений на іншу постійну роботу. Якщо виявиться, що робота буде нижчеоплачуваною у порівнянні з попередньою, то за працівником протягом двох тижнів з дня переведення зберігається попередній заробіток.

Локальними актами або за погодженням сторін трудового договору може бути передбачений і більш тривалий період, ніж два тижні, для збереження середнього заробітку. За потерпілими, тимчасово переведеними згідно з висновком лікарсько-консультативної коміссії на легшу нижчеоплачувану роботу, середньомісячний заробіток зберігається на термін, визначений цією комісією, або до встановлення медико-соціальною експертною комісією стійкої повної (часткової) втрати професійної працездатності не на підставі ст. 114 КЗпП, а відповідно до ст. 170 цього Кодексу.

3. Працівники, переміщені на інше робоче місце, до іншого структурного підрозділу або залучені до роботи на іншому механізмі чи агрегаті на тому самому підприємстві (в установі, організації) і в межах тієї самої місцевості, мають право на збереження попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення, якщо він зменшився з незалежних від працівника причин.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук