Список скорочень

Загальна частина - Про кодекс
63

Список скорочень

ВВР — “Відомості Верховної Ради України”

ВВСУ — “Вісник Верховного Суду України”

ВТК — Виправно-трудовий кодекс України

ГК — Господарський кодекс України

ЗУ — збірник “Закони України”

КЗпП — Кодекс законів про працю України

КК — Кримінальний кодекс України

КМ — Кабінет Міністрів України

КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення

КТМ — Кодекс торговельного мореплавства України

МВС — Міністерство внутрішніх справ України

Мін’юст — Міністерство юстиції України

МК — Митний кодекс України

МНС — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України

НБУ — Національний банк України

ОВУ — “Офіційний вісник України”

ПВСУ — Пленум Верховного Суду України

ПК — Повітряний кодекс України

ПУ — “Право України”

Рад. право — “Радянське право”

СБУ — Служба безпеки України

ФДМ — Фонд державного майна України

ЮВУ — “Юридичний вісник У

країни”

Бюлетень... — Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. - № 1.

Збірник... — Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 ро­ки). — Сімферополь, 1998.

КК з пост. мат-ми — Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами. У 2 кн. — К., 2000.

Постанови (1963-2000)... —0 Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000):

Офіц. вид.: У 2 т. / За заг. ред. В. Ф. Бойка. - К.: А.С.К., 2000. -(Серія “Б-ка судді”).

Практика... — Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1993. — № 4.

Практика (1993-1995)... — Практика судів України в кримінальних справах (1993-1993) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1996. — № 3.

Рішення... — Рішення Верховного Суду України // Щорічник. — 1999. — К.: Верховний Суд України, 1999.

Судебная практика... — Судебная практика. Убийства, изнасилования й другие преступления против личности: Сборник судебньїх решений по уголовньїм делам. — К., 1998.

Судова практика... — Судова практика. Вбивства, зґвалтування й інші злочини проти особи: Збірник судових рішень у кримінальних справах. — X., 1993.

Судові вироки... — Судові вироки. Практика Верховного Суду України. — К.: Юрінком, 1995.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук