Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 25 (ст.158-159) Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду

Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 25 (ст.158-159)
206

Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду

1. Постанова судді про встановлення або припинення адміністративного нагляду у випадках, передбачених пунктами «а», «б» і «г» статті 3 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (264/94-ВР), надсилається судом начальнику колонії. 2. Адміністрація колонії надсилає для виконання постанову судді органу внутрішніх справ за обраним піднаглядним місцем проживання в день його звільнення. 3. Постанова судді оголошується піднаглядному під розписку. При цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, роз'яснюються обов'язки піднаглядного, сповіщається про відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9,10 і 11 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» ( 264/94-ВР ).

1. Адміністративний нагляд встановлюється терміном від одного року до двох років і починає відраховуватися з дня оголошення піднаглядному постанови суду про його встановлення. Він не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. У разі, коли є підстави вважати, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу внутрішніх справ може бути продовжено у загальному порядку кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості. Якщо піднаглядному призначено покарання, не пов'язане з позбавленням волі, адміністративний нагляд не припиняється.2. Постанова судді оголошується піднаглядному в судовому засіданні. При цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, під підпис роз'яснюється її обов'язок вести законослухняний спосіб життя, не порушувати грома

дський порядок і додержувати таких правил:а) прибути у визначений установою виконання покарань термін в обране ним місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ (строк прибуття встановлюється виходячи із часу, необ­хідного засудженому на проїзд до обраного місця проживання);б) з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;в) письмово повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;г) у разі від'їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.Заборонено встановлювати обмеження, які не зазначені у постанові судді про встановлення адміністративного нагляду.Про оголошення піднаглядному постанови судді про встановлення адміністративного нагляду й обмежень та роз'яснення відповідальності за порушення цих правил начальник або його перший заступник складає відповідну довідку. У разі відмови особи, що звільняється, підписувати довідку, посадова особа робить про це відповідний запис і попереджає піднаглядного, що його відмова не звільняє його від відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду.3. Постанову судді про встановлення адміністративного нагляду, характеристику на піднаглядну особу, а також довідку про оголошення особі, яка звільняється з місць позбавлення волі постанови суду про встановлення адміністративного нагляду, відділ контролю за виконанням судових рішень направляє до міськ-, райвідділу за обраним нею місцем проживання в день його звільнення.При цьому слід мати на увазі, що дана постанова суду про встановлення адміністративного нагляду відповідно до ст. 402 КПК України вступає в законну силу та виконується після закінчення 15-денного строку на подачу апеляції, касаційної скарги, внесення касаційного подання, оскільки інше даним Кодексом не передбачено.Дане положення є особливо актуальним для реалізації прокурорами свого права на оскарження рішення суду, бо за встановленим порядком їх участь у засіданнях з питань встановлення адміністративного нагляду не передбачена.4. Ст. 395 КК України передбачено кримінальну відповідальність за самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання.Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду — це, наприклад, виїзд без дозволу органів внутрішніх справ на постійне місце проживання в інший населений пункт, самовільний виїзд на сезонні, тимчасові та інші роботи в інші населені пункти, самовільний виїзд на відпочинок на курорт тощо.Неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, — це неявка до органу внутрішніх справ після закінчення строку, встановленого при звільненні. Поважними причинами можуть бути різні об'єктивні обставини, що перешкоджають особі вчасно прибути до обраного місця проживання: перебої в роботі транспорту, відсутність квитків для проїзду, стихійне лихо та інші обставини непереборної  сили, хвороба, затримання такої особи співробітниками міліції тощо.

< Попередня
 
Авторизація
Пошук