Головна Науково-практичні коментарі Кримінально-виконавчий кодекс Глава 14 (ст.70-85) Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

Кримінально-виконавчий кодекс - Глава 14 (ст.70-85)
180

Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців

1. За порушення встановленого порядку відбування покарання До засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі Дисциплінарні стягнення: зауваження; догана; сувора догана; призначення в наряд на роботу — до п'яти днів у вільний від Роботи і навчання час; арешт з триманням на гауптвахті — до десяти діб; виключення з числа тих, хто виправляється. 2. Засуджені військовослужбовці, заарештовані в дисциплінарному порядку, відбувають арешт на гауптвахті в одиночних камерах дисциплінарного батальйону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

1. За порушення вимог режиму відбування покарання до засуджених може бути застосовано дисциплінарні стягнення, види яких визначені у даній статті. У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх обов'язків, порушення дисципліни, порядку відбування покарання або громадського по­рядку командир повинен нагадати йому про обов'язки, а за необхідності — накласти дисциплінарне стягнення.За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за Дисциплінарним Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі вчинення нового злочину військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності. При цьому командири, які не порушили кримінальну справу за наявності ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.2. Усі дисциплінарні стягнення, накладені на засуджених військовослужбовців і не скасовані до дня їх звільнення, втрачають чинність з дня звільнення.3. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати на засіданнях ради громадськості засуджених. Рішення зборів є реком

ендаційними для командирів.4. На військовослужбовця, який порушує дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені даною статтею та Дисциплінарним Статутом і відповідають дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.5. Під час накладення дисциплінарного стягнення та обрання його виду враховується: характер та обставини вчинення правопорушення, його наслідки, попередня поведінка військовослужбовця, а також тривалість військової служби та рівень знань про порядок служби.6. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж за 10 діб від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування — протягом місяця від дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права прини­жувати гідність підлеглого.Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право протягом місяця з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутися до суду у визначений законом строк.7. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у стані сп'яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.8. Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб.9. Старший командир не має права скасовувати або пом'якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з причини суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому влади.Старший командир має право скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, якщо він визнає, що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого правопорушення, та накладати своєю владою більш суворі стягнення.Старший командир зобов'язаний не менш як один раз на три місяці контролювати стан дисциплінарної практики та вживати заходів щодо запобігання порушенням військової дисципліни.10. Дисциплінарне стягнення виконується, як правило, негайно, а у виняткових випадках — не пізніше ніж за три місяці від дня його накладення. Після закінчення зазначеного строку стягнення не виконується, а лише заноситься до службової картки військовослужбовця.Особи, з вини яких не було виконане стягнення, несуть дисциплінарну відповідальність.У разі подання скарги старшому начальникові виконання дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього розпорядження про скасування цього стягнення.11. Про накладені дисциплінарні стягнення оголошується засудженим особисто чи перед строєм. Крім того, дисциплінарні стягнення можуть оголошуватися в письмовому наказі.Під час оголошення дисциплінарного стягнення до відома засудженого військовослужбовця доводять, в чому полягає порушення ним військової дисципліни чи громадського порядку.12. Засуджені, призначені поза чергою в наряд на роботу, залучаються до виконання робіт у своєму підрозділі або у військовій частині в будь-які дні тижня у вільний від занять час. Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинна перевищувати 8 годин на добу. Роботи виконуються від підйому до відбою.13. Арешт з триманням на гауптвахті застосовують до засуджених, які систематично порушують дисципліну, коли всі інші заходи стягнення не дали позитивних результатів.Засуджені, заарештовані у дисциплінарному порядку, відбувають арешт на гауптвахті дисциплінарного батальйону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (дивись коментар до статей 50-55 КВК України).

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук