Стаття 407. Розгляд справи

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ IX. (ст.402-409)
78

Стаття 407. Розгляд справи

1. При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження. 2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

1. Стаття, що коментується, визначає порядок розгляду судом справи про відновлення втраченого судового провадження.2. Розгляд і вирішення справи про відновлення втраченого судового провадження здійснюються в судовому засіданні, у якому суд досліджує збережену частину провадження, документи, видані із справи громадянам і організаціям до втрати провадження, копії документів, що знаходилися у провадженні, інші довідки і папери, що мають відношення до справи. Суд може допитати як свідків осіб, що були присутніми при розгляді справи або виконанні судового рішення. В необхідних випадках як свідків допитують осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, по якій втрачене провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук