Головна Науково-практичні коментарі Цивільний процесуальний кодекс Розділ X. (ст.410-415) Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ X. (ст.410-415)
138

Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб

1. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. 2. Іноземні особи мають процесуальні права та обов'язки нарівні з фізичними і юридичними особами України, за винятками, встанов­леними Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 3. Законом України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо фізичних та юридичних осіб тих держав, в яких допускаються спеціальні обмеження цивільних процесуальних прав фізичних або юридичних осіб України.

1. Стаття 74 Закону України від 23.06.05 року «Про міжнародна приватне право» встановлює правило, згідно з яким процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права України.2. Відповідно до ст. 26 Конституції України коментована стаття передбачає для іноземних громадян, підприємств і організацій такі ж процесуальні права, як і для громадян України, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах.3. Згідно з даною статтею іноземні держави (їх органи та посадові особи), іноземні громадяни мають право звертатися до судів України і користуються цивільними процесуальними правами нарівні з громадянами України. Іноземні підприємства і організації також мають право звертатися до судів України і користуються цивільними процесуальними правами для захисту своїх прав , свобод чи інтересів. Будь-які обмеження в правах громадян, підприємств і організацій окремих держав можугь бути встановлені законодавством України тільки тоді, коли такі обмеження встановлені в цих державах відносно прав громадян, підприємств і організацій України.4. Згідно зі ст. 26 Конституції України до процес

уальних прав громадян України прирівнюються і процесуальні права осіб без громадянства, якщо вони перебувають в Україні на законних підставах.5. Відповідно до ст.ст. 27. 31, 34, 35 ЦПК іноземці, особи без громадянства, іноземні підприємства і організації, виступаючи в цивільній справі як сторони або треті особи, користуються всіма правами сторони або третьої особи. Так само, як і громадяни, підприємства і організації України, вони можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника. Представниками їх можуть бути іноземці або громадяни України. Якщо іноземці або особи без громадянства не володіють мовою, якою ведеться судочинство, суд повинен забезпечити їм право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача. Судові документи мають вручатися їм у перекладі на їх рідну мову або на іншу мову, якою вони володіють. Все судочинство по кожній цивільній справі за участю іноземців і осіб без громадянства має бути побудоване так. щоб виключити можливість їх нерівності у процесі з громадянами України.

Наступна >
 
Авторизація
Пошук