Головна Науково-практичні коментарі Цивільний процесуальний кодекс Розділ X. (ст.410-415) Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ X. (ст.410-415)
240

Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів

1. Суди України виконують передані їм в установленому порядку доручення іноземних судів про проведення окремих процесуальних дій (вручення повісток та інших документів, допит сторін і свідків, проведення експертизи і огляду на місці тощо), за винятком випадків, коли: 1) виконання доручення порушувало б суверенітет України або загрожувало б національній безпеці України; 2) виконання доручення не належить до юрисдикції цього суду. 2. Виконання доручень іноземних судів про вчинення окремих процесуальних дій проводиться на підставі законів України. На про­хання іноземного суду під час виконання доручення процесуальні дії можуть вчинятися із застосуванням права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законодавству України та її публічному порядку. 3. Суди України можуть звертатися до іноземних судів з дорученням про виконання окремих процесуальних дій. Порядок зносин судів України з іноземними судами регулюється законами України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1. Необхідність у правовій допомозі виникає тоді, коли хтось із учасників процесу (сторона, свідок та ін.) проживають на території іншої держави і владні повноваження тієї держави, суд якої розглядає дану справу, на них не поширюються. Відповідно до ст. 80 Закону України від 23.06.05 р. "Про міжнародне приватне право" у разі, якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду України виникає необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України або міжнародним договором України.2. Коментована стаття визначає порядок виконання доручень іноземних судів

судами України. Суди України можуть виконувати доручення іноземних судів по врученню повісток, інших документів, допиту сторін і свідків, провадженню експертизи, огляду на місці та ін. Ці дії не можуть виконуватися, якщо це суперечить суверенітету України, загрожує її безпеці або не входить у компетенцію суду (див. коментар до ст. 396 ЦПК).3. Частина третя цієї статті допускає звернення судів України з дорученнями до іноземних судів про виконання окремих процесуальних дій, відсилаючи до законодавства України і міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

< Попередня
 
Авторизація
Пошук