Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав

КНИГА ДРУГА - Глава 20 (ст.269-280)
117

Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав

1. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, передбачених нею. 2. Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених цим Кодексом та іншим законом, можливе лише у випадках, передбачених ними.

 

1. Як і будь-яке суб'єктивне право, особисті немайнові права фізичних осіб не можуть бути безмежними і їх здійснення відбувається у певних визначених законом межах. Однак, окрім встановлених меж, законодавець передбачає також і можливість обмеження особистих немайнових прав фізичної особи за обсягом та змістом. А це означає - дані права не можуть бути визнані абсолютними, тобто такими, що здійснюються фізичними особами незалежно від будь-яких обставин. 2. У коментованій статті законодавець встановлює правило, за яким зазначається ієрархічність обмеження особистих немайнових прав, залежно від нормативно-правового акта, яким встановлюється дане право. Так, якщо особисте немайнове право встановлюється в Конституції України, то і обмежено воно може бути виключно Конституцією України (ст. 64 Конституції України), а не ЦК України чи іншими законами. Тому, обмеження зазначених прав, навіть якщо вони після цього віднаходять своє дублювання у ЦК України чи інших законах, все одно може бути обмежене тільки на рівні Конституції України. Слід звернути увагу, що окремі особисті немайнові права, що передбачені Конституцією України, наприклад, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції України), тощо можуть обмежуватись в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 64 Конституції України). Однак, переважна більшість передбачених Конституцією України особистих немайнових прав не підлягають обмеженню навіть в умовах військ

ового чи надзвичайного стану, наприклад, право на життя (ст. 27), повагу до честі та гідності (ст. 28), свободу і особисту недоторканність (ст. 29) тощо. Якщо особисте немайнове право встановлюється в ЦК України чи в законах, то обмежене воно може бути відповідно тільки ними. При цьому слід виділяти загальні обмеження, які встановлюються для всіх різновидів цивільних прав, в тому числі і особистих немайнових прав (ст. 13 ЦК України), а також і спеціальні обмеження, які встановлюються для конкретного особистого немайнового права, наприклад, право на інформацію про стан здоров'я фізичної особи може бути обмежене, коли інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я, або погіршити стан здоров'я її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, зашкодити процесові лікування (ч. 3 ст. 285 ЦК України). Проблема щодо обмеження особистих немайнових прав може виникати у випадку, коли особисте немайнове право не встановлене ані в Конституції України, ані в ЦК України або інших законах, що дозволяється ч. 3 ст. 270 ЦК України. На нашу думку, таке особисте немайнове право може бути обмежено в порядку загального обмеження цивільних прав (ст. 13 ЦК України).

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук