Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 16 (ст.96-108) Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)

Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)

Бюджетний кодекс - Глава 16 (ст.96-108)
153

Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)

1. Надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) ґрунтується на таких основних принципах:1) принцип об’єктивності та відкритості – отримувач субвенції визначається за прозорими процедурами;2) принцип єдності – розподіл коштів має забезпечити реалізацію системи національних цінностей і завдань інноваційного розвитку та сприяти зменшенню відмінностей в рівні життя населення різних регіонів країни;3) принцип збалансованого розвитку – надання державної підтримки територіям з урахуванням їх потенціалу;4) принцип цільового використання коштів – субвенція використовується виключно на мету, визначену її надавачем, з урахуванням прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, державних цільових програм, прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;2. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються з державного бюджету місцевим бюджетам з урахуванням таких основних засад: 1) економічної ефективності досягнення цілей інвестиційної прогами (проекту) із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів на виконання інвестиційних програм (проектів);2) направленості субвенції виключно на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності;3) фінансової забезпеченості інвестиційних програм (проектів),строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, необхідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, кредитами (позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, та коштами субвенції на їх виконання впродовж усього строку впровадження;4) рівня забезпеченості закладами (установами) соціально-культурної сфери;5) рівня розвитку дорожнього та комунального господарства;6) участі бюджету отримувача субвенції;7) обгрунтуванння спроможності п

одальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів комунальної власності.3. Розподіл субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) здійснюється на підставі формалізованих параметрів, що базуються на фактичних та прогнозних показниках економічного та соціального розвитку відповідної території (основними з яких є показники обсягу промислового виробництва, обсягу валової продукції сільського господарства, обсягу інвестицій в основний капітал, рівня щільності населення, рівня безробіття населення, доходів населення у розрахунках на одну особу, середньомісячної заробітної плати працівників).

Статтею вперше законодавчо встановлено основні принципи та засади надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів.  Це дасть змогу уникнути розпорошення бюджетних коштів, суттєво підвищити ефективність їх використання й одночасно досягти мети щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Субвенції надаються на конкурентних засадах за принципами: об'єктивності та відкритості, єдності, збалансованого розвитку, цільового використання коштів.Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються з державного бюджету місцевим бюджетам з урахуванням таких основних засад: економічної ефективності, цільової спрямованості, фінансової забезпеченості інвестиційних проектів, термін яких більший за бюджетний період, рівня забезпеченості закладами (установами) соціально-культурної сфери; рівня розвитку дорожнього та комунального господарства; участі бюджету отримувача субвенції; обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об'єктів комунальної власності. Основні засади надання субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з державного бюджету місцевим бюджетам представлено на рис. 4.16. Основні засади надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) з державного бюджету місцевим бюджетам  економічної ефективності досягнення цілей інвестиційної програми (проекту) із залученням мінімального обсягу бюджетних коштів на виконання інвестиційних програм (проектів) направленості субвенції виключно на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності фінансової забезпеченості інвестиційних програм (проектів), строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, необхідними фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, кредитами (позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, та коштами субвенції на їх виконання впродовж усього строку впровадження рівня забезпеченості закладами (установами) соціально-культурної сфери рівня розвитку дорожнього та комунального господарства участі бюджету отримувача субвенції обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об'єктів комунальної власностіСубвенції повинні надаватися на створення, приріст чи оновлення основних фондів підприємств, установ та організацій комунальної форми власності. Перерахування зазначених субвенцій проводиться Державним казначейством згідно з обсягами, затвердженими законом про Державний бюджет України на відповідний період.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук