Головна Науково-практичні коментарі Бюджетний кодекс Глава 13 (ст.81-86) Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

Бюджетний кодекс - Глава 13 (ст.81-86)
111

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

1. Відповідні органи державної влади забезпечують здійснення видатків, визначених пунктом 1 частини першої статті 82 цього Кодексу.2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу.

Забезпечення здійснення видатків – це гарантування відповідними органами державної та місцевої влади надання коштів на здійснення програм і заходів, передбачених відповідними бюджетами, у межах запланованих ресурсів. Забезпечення здійснення видатків, визначених п. 1 ч. 1 ст. 82 Кодексу, покладається на органи державної влади. Виконання Державного бюджету України відповідно до ст. 116 Конституції України, ст. 20 ч. 1 п. 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» забезпечує Кабінет Міністрів України, який згідно зі ст. 113 Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.Забезпечення здійснення видатків, визначених п. 2 і 3 ч. 1 ст. 82 Кодексу, покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільських головів (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом).Відповідно до ст. 138 Конституції України виконання бюджету Автономної Республіки Крим належить до відання цієї республіки.Виконання обласного та районного бюджетів згідно зі ст. 119 Конституції України та ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» забезпечують відповідні місцеві державні адміністрації, а сільських, селищних, міських бюджетів згідно зі ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» – відповідні виконавчі органи. Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за раху

нок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Порядок визначення розпорядників бюджетних коштів за рівнями бюджетів встановлений ст. 22 Кодексу.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук