45) рішення про місцевий бюджет

Бюджетний кодекс - Глава 1 (ст.1-4)

45) рішення про місцевий бюджет -- нормативно-правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду.Прийняття рішення про затвердження місцевого бюджету є юридичним способом реалізації повноважень відповідних органів влади згідно зі ст. 136 і 144 Конституції України. Рішення про місцевий бюджет є документом місцевого значення. На першій стадії бюджетного процесу місцевими фінансовими органами готується проект рішення про місцевий бюджет, а на другій стадії -- розглядається й ухвалюється. Прийняття рішення про місцевий бюджет зобов’язує місцеві органи влади здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду. В разі невиконання чи неналежного виконання такого рішення застосовуються санкції, передбачені ст. 116 і 117 Кодексу.Законодавча регламентація рішення про місцевий бюджет наведена у ст. 76, 78 Кодексу. Порядок прийняття рішення, контролю його прийняття й виконання частково визначено ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 72, ч. 8 ст. 75, ч. 5--7, 25, 32 ст. 116 та ч. 5, 6 ст. 117 Кодексу.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук