Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти Якi питання розглядаються у пiдготовчому засiданнi?

Якi питання розглядаються у пiдготовчому засiданнi?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
124

Якi питання розглядаються у пiдготовчому засiданнi?

Розглядаються вимоги кредитора (кредиторiв), який по­дав заяву про порушення справи про банкрутство, ви­значається розмiр його (їхнiх) вимог (п. п. 4, 11 ст. 11).

Виявляються всi кредитори та особи, якi бажають взяти участь у санацiї боржника. Для цього суддя ви­носить ухвалу, якою зобов'язує заявника у десяти­денний строк за його рахунок подати до офiцiйних друкованих органiв оголошення про порушення справи про банкрутство згiдно з п. 5 ст. 11.

Може бути призначена експертиза для визначення фiнансового становища боржника, аудиторська пе-ревiрка боржника (за рахунок боржника або креди­тора - лише за згодою останнього) (п. п. 7, 10 ст. 11).

З'ясовуються ознаки неплатоспроможностi боржни­ка (п.7 ст. 11).

Визначається дата складення розпорядником май­на реєстру вимог кредиторiв.

Визначається дата попереднього засiдання суду.

Визначається дата скликання перших загальних зборiв кредиторiв.

Визначається дата засiдання суду, на якому буде ви­несено ухвалу про санацiю боржника чи про визнан­ня боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури, чи про припинення провадження у справi про банкрутство.

Ухвалу суду за результатами пiдготовчого засiдання може бути оскаржено.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук