Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти АРБІТРАЖНІ КЕРУЮЧІ // Хто такi арбiтражнi керуючi (АК)?

АРБІТРАЖНІ КЕРУЮЧІ // Хто такi арбiтражнi керуючi (АК)?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
67

АРБІТРАЖНІ КЕРУЮЧІ

Хто такi арбiтражнi керуючi (АК)?

АК - це центральна фiгура процедури банкрутства. Че­рез нього вiдбувається зв'язок мiж усiма учасниками су­дової процедури банкрутства - боржником, кредиторами та судом. АК виступає як розпорядник майна боржника, керуючий санацiєю або лiквiдатор банкрута. Вiд його дiй багато в чому залежить: чи буде вiдновлена платоспро-можнiсть боржника або його буде визнано банкрутом та лiквiдовано, чи отримають кредитори задоволення своїх вимог, чи одержать заробiтну плату працiвники пiдпри-ємства-боржника, а також - наскiльки точно, повно й опе­ративно буде надаватися iнформацiя до суду.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук