Якi основнi функцiї АК у процедурi банкрутства?

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
115

Якi основнi функцiї АК у процедурi банкрутства?

Функцiї АК у процедурi банкрутства дуже широкi. В числi його основних прав та обов'язкiв на рiзних стадiях процесу є:

скликання зборiв i комiтету кредиторiв;

здiйснення заходiв щодо захисту майна боржника;

виявлення кредиторiв i дебiторiв боржника;

розгляд вимог кредиторiв, заявлених до боржника;

формування та ведення реєстру кредиторiв;

вживання заходiв для захисту майна боржника;

узгодження угод боржника щодо керування його майном;

розробка плану санацiї боржника, мирової угоди мiж боржником i кредиторами;

пiдготовка та здiйснення санацiйних процедур (у то­му числi: реструктуризацiя пiдприємства-боржника та його боргових зобов’язань, лiквiдацiя дебiторської заборгованостi, продаж частини майна боржника);

розпорядження та/або управлiння майном боржника;

лiквiдацiя боржника, визнаного банкрутом;

iншi функцiї, передбаченi законодавством.

При здiйсненнi своїх функцiй АК повинен добросовiсно ви­конувати свої зобов'язання, враховуючи iнтереси як боржни­ка, так i його кредиторiв, не зловживати своїми правами.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук