Об'єднання арбiтражних керуючих

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
90

Об'єднання арбiтражних керуючих

З метою захисту своїх прав, обмiну думками, досвiдом, iнформацiєю щодо ринку послуг, а також пiдвищення свого професiйного рiвня арбiтражнi керуючi об'єдну­ються в професiйнi та громадськi органiзацiї.

Нацiональна професiйна спiлка арбiтражних керую­чих України (Голова – В’язовченко А.М.) дiє понад рiк: во­на зареєстрована у червнi 2002 р. Громадськi органiзацiї спецiалiстiв з вiдновлення платоспроможностi пiдпри-ємств у рiзний час виникли у Києвi, Приднiпров'ї, Криму. В липнi 2002 р. зареєстрована всеукраїнська громадська органiзацiя “Спiлка кризис-менеджерiв України” (Прези­дент - Мiхайлiдi П.М.), яка об’єднує не тiльки арбiтраж-них керуючих, але й спецiалiстiв з вiдновлення платос-проможностi пiдприємств (юристiв, економiстiв, ауди-торiв та iн.), – усiх, хто виявив бажання у спiльних iнтере-сах об’єднати свої зусилля.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук