Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.20. Обов'язки з утримання інших членів сім'ї та родичів. На яких родичів закон покладає обов'язок утримувати малолітніх та неповнолітніх дітей. Юридична допомога у таких справах.

12.20. Обов'язки з утримання інших членів сім'ї та родичів. На яких родичів закон покладає обов'язок утримувати малолітніх та неповнолітніх дітей. Юридична допомога у таких справах.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
362

12.20. Обов'язки з утримання інших членів сім'ї та родичів. На яких родичів закон покладає обов'язок утриму­вати малолітніх та неповнолітніх дітей. Юридична допо­мога у таких справах.

Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин нада­вати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріаль­ну допомогу.

Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, прав­нуки можуть надавати матеріальну допомогу.

Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують матеріальної допомоги і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть нада­вати матеріальну допомогу.

Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чо­ловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу.

Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, по­внолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.

Суд може звільнити вітчима, мачух

у від обов'язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:

нетривалого проживання з їхнім матір'ю, батьком;

негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.

Особи, у сім'ї яких виховувалася дитина, зобов'язані надавати їй матеріальну допомогу, якщо у неї немає батьків, баби, діда, повнолітніх братів та сестер, за умови, що ці особи можуть надавати матеріальну допомогу.

Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу. Обов'я­зок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виникає, якщо у мачухи, вітчима немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

Якщо особа до досягнення повноліття проживала з родичами або іншими осо­бами однією сім'єю, вона зобов'язана утримувати непрацездатних родичів та інших осіб, з якими проживала не менш як п'ять років, за умови, що ця особа може надавати матеріальну допомогу. Цей обов'язок виникає, якщо у того, хто потребує матеріальної допомоги, немає дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм на­лежного утримання.

Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визна­чається у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі. При визна­ченні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платни­ка та одержувача аліментів. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов'язку всіх зобов'язаних осіб надавати утримання. При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягає стягненню, не може бути меншим, ніж ЗО % про­житкового мінімуму для дитини відповідного віку. Суд може визначити строк, протягом якого будуть стягуватися аліменти.

Якщо матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує, змінився, суд може за позовом будь-кого з них змінити встанов­лений розмір аліментів або звільнити від їх сплати.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук