Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 12.19. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї й родичів. Допомога адвоката і вирішення спорів про участь діда, бабусі, прабабусі та прадіда, братів і сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини.

12.19. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї й родичів. Допомога адвоката і вирішення спорів про участь діда, бабусі, прабабусі та прадіда, братів і сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
411

12.19. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї й родичів. Допомога адвоката і вирішення спорів про участь діда, бабусі, прабабусі та прадіда, братів і сес­тер, мачухи, вітчима у вихованні дитини.

Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, прав­нуками, брати участь у їх вихованні.

Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджа­ти у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх усунення.

Баба і дід мають право на самозахист внуків, зокрема можуть звернутися за захи­стом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Права та обов'язки, встановлені законом для братів та сестер, мають рідні (повнорідні, неповнорідні) брати та сестри. Брати та сестри, зокрема ті, які не проживають разом, мають право на спілкування.

Мати, батько, баба, дід, інші особи, з якими проживають неповнолітні брати та сестри, зобов'язані сприяти їхньому спілкуванню.

Повнолітні особи мають право брати участь у вихованні своїх неповнолітніх братів та сестер, незалежно від місця їхнього проживання.

Якщо мачуха, вітчим проживають однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.

Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право на самозахист своїх малолітніх, не­повнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки, зокрема можуть звернутися за захистом прав та інтересів малолі

тніх, неповно­літніх та повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук