Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 13.14. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом таких справ.

13.14. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
205

13.14. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом таких справ.

До адміністративних правопорушень у сільському господарстві відносяться:

потрава посівів, зіпсуття або знищений зібраного врожаю сільськогоспо­дарських культур, що знаходиться у полі, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фер­мерських господарств худобою чи птицею — тягнуть за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті — тягне за со­бою накладення штрафу від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів грома­дян;

виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і тех­нологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше вве­дення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хвороба­ми рослин та бур'янами — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вивезенн

я з прикордонних морських і річкових портів (з пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з аеропортів та інших прикор­донних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли каран­тинну перевірку або відповідну обробку, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадо­вих осіб — від 13 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, — тягне за собою накла­дення штрафу на посадових осіб від 18 до 45 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель — тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин;

порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України «Про ветеринарну медицину», іншими ак­тами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб — від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення законодавства про племінну справу у тваринництві: оформлен­ня племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси без урахування даних офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, імуногенетичного контролю, внесення до документів з племінної справи недостовірних даних, використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників, недодержання встановлених технологічних та ветеринарно-санітарних вимог і правил щодо отримання, зберігання та використання племінних (генетичних) ресурсів — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян та ін.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук